page-break-inside

Za pomocą właściwości page-break-inside możemy określić czy przełamanie strony podczas drukowania może zaistnieć wewnątrz danego elementu HTML.

Dostępne wartości dla właściwości page-break-inside
Wartość Opis
avoid zakaz przełamania strony wewnątrz elementu
auto przełamanie strony wewnątrz elementu może zaistnieć
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości page-break-inside
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość page-break-inside możemy dodać do każdego elementu HTML. Efekt jest widoczny, gdy element nie jest wyświetlony w pozycji absolutnej lub ustalonej, czyli gdy element nie posiada w sobie właściwości position wraz z wartością absolute lub fixed.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • auto
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości page-break-inside
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Właściwość page-break-inside pojawiła się od specyfikacji CSS2

avoid

avoid - przełamanie strony podczas drukowania nie będzie mogło wystąpić wewnątrz danego elementu HTML, chyba że rozmiary danego elementu HTML będą na tyle duże, że element nie będzie mógł zmieścić się na jednej kartce.

Przykład
ten element div nie może zostać przełamany podczas drukowania strony, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość page-break-inside wraz z wartością avoid
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    page-break-inside:avoid;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   ten element div nie może zostać przełamany podczas drukowania strony, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość page-break-inside wraz z wartością avoid
  </div>

 </body>
</html>

auto

auto - przełamanie strony podczas drukowania może nastąpić w każdym miejscu elementu HTML. Jest to wartość domyślna.

Przykład
domyślnie element HTML może zostać przełamany w każdym miejscu podczas drukowania
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   domyślnie element HTML może zostać przełamany w każdym miejscu podczas drukowania
  </div>

 </body>
</html>