page-break-before

Za pomocą właściwości page-break-before możemy określić element HTML, przed którym zawsze ma nastąpić przełamanie strony podczas drukowania.

Dostępne wartości dla właściwości page-break-before
Wartość Opis
always przełamanie strony przed danym elementem
avoid usunięcie przełamania strony przed danym elementem
auto przełamanie strony przed dowolnym elementem
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości page-break-before
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość page-break-before możemy dodać do każdego elementu HTML. Efekt jest widoczny, gdy element nie jest wyświetlony w pozycji absolutnej lub ustalonej, czyli gdy element nie posiada w sobie właściwości position wraz z wartością absolute lub fixed.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • auto
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości page-break-before
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Właściwość page-break-before pojawiła się od specyfikacji CSS2

always

always - przełamanie strony podczas drukowania nastąpi zawsze przed danym elementem HTML.

Przykład
przełamanie strony podczas drukowania nastąpi przed tym elementem div, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość page-break-before wraz z wartością always
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    page-break-before:always;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   przełamanie strony podczas drukowania nastąpi przed tym elementem div, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość page-break-before wraz z wartością always
  </div>

 </body>
</html>

avoid

avoid - usunięcie przełamania strony podczas drukowania przed danym elementem HTML.

Przykład
przełamanie strony podczas drukowania nastąpi przed tym elementem div, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość page-break-before wraz z wartością always
przełamanie strony podczas drukowania nastąpi przed tym elementem div, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość page-break-before wraz z wartością always
przełamanie strony podczas drukowania nie nastąpi przed tym elementem div, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość page-break-before wraz z wartością avoid
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    page-break-before:always;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }

   #pomin {
    page-break-before:avoid;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>przełamanie strony podczas drukowania nastąpi przed tym elementem div, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość page-break-before wraz z wartością always</div>
  <div>przełamanie strony podczas drukowania nastąpi przed tym elementem div, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość page-break-before wraz z wartością always</div>
  <div id="pomin">przełamanie strony podczas drukowania nie nastąpi przed tym elementem div, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość page-break-before wraz z wartością avoid</div>

 </body>
</html>

auto

auto - przełamanie strony podczas drukowania może nastąpić w każdym miejscu. Jest to wartość domyślna.

Przykład
domyślnie element HTML nie ma wpływu na określenie miejsca przełamania strony podczas drukowania
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   domyślnie element HTML nie ma wpływu na określenie miejsca przełamania strony podczas drukowania
  </div>

 </body>
</html>