will-change

Za pomocą właściwości will-change możemy określić (w celu uzyskania dodatkowej optymalizacji) dodatkową informację dla przeglądarki internetowej o tym, które cechy elementu HTML mogą zostać wkrótce zmienione.

Dostępne wartości dla właściwości will-change
Wartość Opis
kilka właściwości określenie właściwości CSS, które zostaną wkrótce zmienione w danym elemencie HTML
scroll-position informacja o tym, iż wkrótce pozycja zawartości danego elementu HTML może zostać zmieniona
contents informacja o tym, iż wkrótce zawartość danego elementu HTML może zostać zmieniona
auto brak dodatkowej optymalizacji za pomocą wartości właściwości will-change dla danego elementu HTML
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości will-change
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość will-change możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • auto
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie brak
Interpretacja właściwości will-change
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari nie
Opera tak
Internet Explorer nie
Właściwość will-change pojawiła się od specyfikacji CSS3

kilka właściwości

kilka właściwości - możemy podać jedną lub kilka nazw właściwości CSS, które mają posiadać dodatkową optymalizację w momencie gdy ich wartości zostaną dynamicznie zmienione w danym elemencie HTML. Nazwy kolejnych ewentualnych właściwości CSS należy oddzielić od siebie przecinkiem. Nie należy przesadzać z liczbą podanych przez nas właściwości CSS oraz z liczbą elementów HTML, do których chcemy dodać właściwość will-change, ponieważ efekt może być odwrotny do dodatkowej optymalizacji.

Właściwość will-change podana wraz z wartością, która jest nazwą właściwości CSS jest informacją dla przeglądarki internetowej, że oczekujemy optymalizacji danej właściwości CSS, którą podaliśmy, ponieważ wkrótce wartość wspomnianej właściwości CSS zostanie zmieniona w dynamiczny sposób, dlatego informację tę najlepiej przekazać zaraz przed zmianą wartości wspomnianej właściwości CSS, jeżeli jest to możliwe.

Przykład
w momencie gdy klikniesz na zawartość tego elementu div lewym przyciskiem myszy oraz go przytrzymasz, szerokość wspomnianego elementu div zmieni swoją wartość, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość transition wraz z następującymi wartościami: width 2s oraz dla wspomnianego elementu div została utworzona reguła CSS zawierająca selektor :active, ponadto w momencie zmiany wartości właściwości width właściwość width jest dodatkowo zoptymalizowana, dzięki właściwości will-change oraz wartości width, ponieważ wspomniana właściwość will-change oraz wartość width jest dodawana do danego elementu div bezpośrednio przed ewentualną zmianą wartości właściwości width, ponieważ skorzystaliśmy z reguły CSS utworzonej za pomocą selektora :hover, dzięki czemu po najechaniu kursorem myszki na wspomniany element div przeglądarka internetowa otrzyma informację, że właściwość width wspomnianego elementu div może zostać wkrótce w jakiś sposób zmieniona, a tym sposobem będzie sposób określony za pomocą selektora :active
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:80%;
    transition:width 2s;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }

   div:hover {
    will-change:width;
   }

   div:active {
    width:40%;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   w momencie gdy klikniesz na zawartość tego elementu div lewym przyciskiem myszy oraz go przytrzymasz, szerokość wspomnianego elementu div zmieni swoją wartość, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość transition wraz z następującymi wartościami: width 2s oraz dla wspomnianego elementu div została utworzona reguła CSS zawierająca selektor :active, ponadto w momencie zmiany wartości właściwości width właściwość width jest dodatkowo zoptymalizowana, dzięki właściwości will-change oraz wartości width, ponieważ wspomniana właściwość will-change oraz wartość width jest dodawana do danego elementu div bezpośrednio przed ewentualną zmianą wartości właściwości width, ponieważ skorzystaliśmy z reguły CSS utworzonej za pomocą selektora :hover, dzięki czemu po najechaniu kursorem myszki na wspomniany element div przeglądarka internetowa otrzyma informację, że właściwość width wspomnianego elementu div może zostać wkrótce w jakiś sposób zmieniona, a tym sposobem będzie sposób określony za pomocą selektora :active
  </div>

 </body>
</html>

scroll-position

scroll-position - mechanizm, który odpowiada za przewijanie treści danego elementu HTML ma zostać dodatkowo zoptymalizowany, jeżeli jest to możliwe.

Przykład
do danego elementu div została dodana właściwość will-change wraz z wartością scroll-position, która jest informacją dla przeglądarki internetowej, że mechanizm, który odpowiada za przewijanie treści danego elementu HTML ma zostać dodatkowo zoptymalizowany, jeżeli jest to możliwe
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    will-change:scroll-position;
    width:300px;
    height:100px;
    overflow:auto;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   do danego elementu div została dodana właściwość will-change wraz z wartością scroll-position, która jest informacją dla przeglądarki internetowej, że mechanizm, który odpowiada za przewijanie treści danego elementu HTML ma zostać dodatkowo zoptymalizowany, jeżeli jest to możliwe 
  </div>

 </body>
</html>

contents

contents - mechanizm, który odpowiada za zapamiętywanie treści danego elementu HTML w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej (tzw. Cache) ma rzadko lub w ogóle nie zapamiętywać zawartości danego elementu HTML, ponieważ zawartość danego elementu HTML będzie zmieniać się często.

Przykład
do danego elementu div została dodana właściwość will-change wraz z wartością contents, która jest informacją dla przeglądarki internetowej, że mechanizm, który odpowiada za zapamiętywanie treści danego elementu HTML w pamięci podręcznej ma zostać dodatkowo zoptymalizowany
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    will-change:contents;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   do danego elementu div została dodana właściwość will-change wraz z wartością contents, która jest informacją dla przeglądarki internetowej, że mechanizm, który odpowiada za zapamiętywanie treści danego elementu HTML w pamięci podręcznej ma zostać dodatkowo zoptymalizowany
  </div>

 </body>
</html>

auto

auto - brak dodatkowej optymalizacji cech danego elementu HTML, którą możemy uzyskać za pomocą wartości właściwości will-change. Jest to wartość domyślna.

Przykład
domyślnie element HTML nie posiada dodatkowej optymalizacji swoich cech, którą możemy uzyskać za pomocą wartości właściwości will-change
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   domyślnie element HTML nie posiada dodatkowej optymalizacji swoich cech, którą możemy uzyskać za pomocą wartości właściwości will-change
  </div>

 </body>
</html>