all

Za pomocą właściwości all możemy zresetować w określony przez nas sposób wartości wszystkich właściwości CSS dla danego elementu HTML (wszystkich oprócz właściwości direction oraz unicode-bidi).

Dostępne wartości dla właściwości all
Wartość Opis
initial zresetowanie wartości właściwości CSS do wartości domyślnej
inherit odziedziczenie wartości właściwości CSS od elementu rodzica
unset usunięcie innej wartości właściwości CSS niż wartość domyślna oraz odziedziczenie wartości właściwości CSS od elementu rodzica, jeżeli jest to możliwe
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości all
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość all możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • brak
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie brak
Interpretacja właściwości all
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari nie
Opera tak
Internet Explorer nie
Właściwość all pojawiła się od specyfikacji CSS3

initial

initial - wartości właściwości CSS danego elementu HTML zostaną zresetowane do swoich wartości domyślnych.

Przykład
przykładowy element - div

przykładowy element - p

wartości wszystkich właściwości CSS elementu p (również wartości właściwości CSS dziedziczonych automatycznie od elementu rodzica oraz własne unikalne domyślne wartości niektórych właściwości CSS elementu p) zostały zresetowane do wartości domyślnej, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość all wraz z wartością initial, dlatego wspomniany element p jest elementem wyświetlonym w linii (display:inline;), nie posiada on dodatkowych marginesów zewnętrznych po górnej oraz dolnej stronie (margin-top:0; oraz margin-bottom:0;), jego kolor tekstu oraz wielkość i styl czcionki jest taki, jaki został ustawiony w ustawieniach danej przeglądarki internetowej

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    color:#F00;
    font-size:30px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }

   p {
    all:initial;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>przykładowy element - div
   <p>przykładowy element - p</p>
  </div>

 </body>
</html>

inherit

inherit - element HTML odziedziczy wartości wszystkich właściwości CSS swojego elementu rodzica.

Przykład
przykładowy element - div

przykładowy element - p

element p odziedziczył wartości wszystkich właściwości CSS, jakie posiada element rodzic wspomnianego elementu p, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość all wraz z wartością inherit, dlatego kolor tekstu wspomnianego elementu p jest czerwony (color:#F00;), wielkość czcionki wynosi 30px (font-size:30px;) oraz marginesy wewnętrzne wynoszą 15px (padding:15px;), a tło ma kolor #DFF (background-color:#DFF;), ponadto element p domyślnie jest wyświetlony w bloku display:block; oraz posiada wartość właściwości margin-top oraz margin-bottom równą 1em

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    color:#F00;
    font-size:30px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }

   p {
    all:inherit;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>przykładowy element - div
   <p>przykładowy element - p</p>
  </div>

 </body>
</html>

unset

unset - wartości właściwości CSS danego elementu zostaną zresetowane do wartości domyślnej, a następnie element HTML odziedziczy wartości wszystkich właściwości CSS (które są automatycznie dziedziczone) od swojego elementu rodzica.

Przykład
przykładowy element - div

przykładowy element - p

wartości wszystkich właściwości CSS elementu p (również własne unikalne domyślne wartości niektórych właściwości CSS elementu p) zostały zresetowane do wartości domyślnej, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość all wraz z wartością unset, dlatego wspomniany element p jest elementem wyświetlonym w linii (display:inline;), nie posiada on dodatkowych marginesów zewnętrznych po górnej oraz dolnej stronie (margin-top:0; oraz margin-bottom:0;), ponadto wspomniany element p odziedziczył wartości właściwości CSS (które mogą być automatycznie dziedziczone) od swojego elementu rodzica, dlatego kolor tekstu wspomnianego elementu p jest czerwony (color:#F00;), wielkość czcionki wynosi 30px (font-size:30px;)

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    color:#F00;
    font-size:30px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }

   p {
    all:unset;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>przykładowy element - div
   <p>przykładowy element - p</p>
  </div>

 </body>
</html>