order

Za pomocą właściwości order możemy zmienić kolejność wyświetlania się dzieci elementu HTML, który ma w sobie cechy elastycznego pudełka.

Dostępne wartości dla właściwości order
Wartość Opis
liczba określenie kolejności wyświetlenia dzieci, za pomocą liczb
0 kolejność taka jak w kodzie dokumentu HTML
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości order
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość order możemy dodać do każdego dziecka elementu HTML, który posiada w sobie właściwość display:flex; lub display:inline-flex;
dziedziczenie brak
wartość inherit brak
wartość domyślna
 • 0
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie tak
Interpretacja właściwości order
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari
-webkit-
tak
Opera tak
Internet Explorer 11+ tak, lecz od wersji 11
Właściwość order pojawiła się od specyfikacji CSS3
Zobacz więcej informacji o interpretacji - elastycznego pudełka CSS3

liczba

liczba - za pomocą liczb możemy zmienić kolejność, w jakiej zostaną wyświetlone dzieci elementu HTML, który ma w sobie cechy elastycznego pudełka. Wszystkie dzieci, które mają zamienić się miejscami, muszą posiadać właściwość order, chyba że użyjemy ujemnych wartości.

Domyślna wartość tej właściwości to 0, dlatego w przykładzie, który został zaprezentowany poniżej, drugi element div został wyświetlony jako pierwszy, ponieważ pierwszeństwo ma element HTML z mniejszą wartością właściwości order.

Przykład
div - 1
div - 2
div - 3

kolejność wyświetlania się elementów dzieci elastycznego układu elementów HTML została zmieniona, ponieważ do tego celu została wykorzystana właściwość order wraz z wartością liczbową

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   #flexbox {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    display:flex;
    display:-webkit-flex;
   }

   #flexbox > div {
    margin:5px;
    padding:5px;
    background-color:#5DD;
   }

   #pierwsze {
    order:2;
    -webkit-order:2;
   }

   #trzecie {
    order:1;
    -webkit-order:1;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div id="pierwsze">div - 1</div>
   <div>div - 2</div>
   <div id="trzecie">div - 3</div>
  </div>

 </body>
</html>

0

0 - jest to wartość domyślna. Domyślnie elementy HTML są wyświetlone w takiej kolejności jaką zajmują w kodzie dokumentu HTML.

Przykład
div - 1
div - 2
div - 3

domyślnie elementy dzieci elastycznego układu elementów HTML są wyświetlone w takiej kolejności jaką zajmują w kodzie dokumentu HTML

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   #flexbox {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    display:flex;
    display:-webkit-flex;
   }

   #flexbox > div {
    margin:5px;
    padding:5px;
    background-color:#5DD;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div>div - 1</div>
   <div>div - 2</div>
   <div>div - 3</div>
  </div>

 </body>
</html>