justify-content

Za pomocą właściwości justify-content możemy określić sposób wyjustowania dzieci elementu HTML, który ma w sobie cechy elastycznego pudełka.

Dostępne wartości dla właściwości justify-content
Wartość Opis
flex-end wyjustowanie dzieci do przeciwległego marginesu rodzica
center wycentrowanie dzieci w poziomie lub pionie rodzica
space-between wyjustowanie dzieci do obu marginesów rodzica
space-around wyjustowanie dzieci do obu marginesów rodzica, zachowując odstępy przy marginesach
flex-start wyjustowanie dzieci do domyślnego marginesu rodzica
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości justify-content
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość justify-content możemy dodać do każdego elementu HTML, który posiada w sobie właściwość display:flex; lub display:inline-flex;
dziedziczenie brak
wartość inherit brak
wartość domyślna
 • flex-start
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości justify-content
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari
-webkit-
tak
Opera tak
Internet Explorer 11+ tak, lecz od wersji 11
Właściwość justify-content pojawiła się od specyfikacji CSS3
Zobacz więcej informacji o interpretacji - elastycznego pudełka CSS3

flex-end

flex-end - dzieci elementu HTML, który ma w sobie cechy elastycznego pudełka, zostaną wyjustowane do przeciwległego marginesu rodzica.

Efekt ten może zaistnieć wzdłuż poziomu lub pionu, w zależności w jakim kierunku są wyświetlone dzieci elementu rodzica, za co odpowiada właściwość flex-direction.

Przykład
div - 1
div - 2
div - 3

elementy dzieci elastycznego układu elementów HTML zostały wyrównane do przeciwnego marginesu ich rodzica, ponieważ do wspomnianego elementu rodzica została dodana właściwość justify-content wraz z wartością flex-end

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   #flexbox {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    display:flex;
    justify-content:flex-end;

    display:-webkit-flex;
    -webkit-justify-content:flex-end;
   }

   #flexbox > div {
    margin:5px;
    padding:5px;
    background-color:#5DD;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div>div - 1</div>
   <div>div - 2</div>
   <div>div - 3</div>
  </div>

 </body>
</html>

center

center - dzieci elementu HTML, który ma w sobie cechy elastycznego pudełka, zostaną w nim wycentrowane.

Efekt ten może zaistnieć wzdłuż poziomu lub pionu, w zależności w jakim kierunku są wyświetlone dzieci elementu rodzica, za co odpowiada właściwość flex-direction.

Przykład
div - 1
div - 2
div - 3

elementy dzieci elastycznego układu elementów HTML zostały wyśrodkowane, ponieważ do ich elementu rodzica została dodana właściwość justify-content wraz z wartością center

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   #flexbox {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    display:flex;
    justify-content:center;

    display:-webkit-flex;
    -webkit-justify-content:center;
   }

   #flexbox > div {
    margin:5px;
    padding:5px;
    background-color:#5DD;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div>div - 1</div>
   <div>div - 2</div>
   <div>div - 3</div>
  </div>

 </body>
</html>

space-between

space-between - dzieci elementu HTML, który ma w sobie cechy elastycznego pudełka, zostaną wyjustowane do obu marginesów rodzica.

Jeżeli pomiędzy dziećmi elementu rodzica istnieje wolna przestrzeń to zostanie ona równomiernie rozłożona pomiędzy dziećmi elementu rodzica.

Efekt ten może zaistnieć wzdłuż poziomu lub pionu, w zależności w jakim kierunku są wyświetlone dzieci elementu rodzica, za co odpowiada właściwość flex-direction.

Przykład
div - 1
div - 2
div - 3

elementy dzieci elastycznego układu elementów HTML zostały wyjustowane, czyli wyrównane do obu marginesów ich rodzica, ponieważ do wspomnianego elementu rodzica została dodana właściwość justify-content wraz z wartością space-between

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   #flexbox {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    display:flex;
    justify-content:space-between;

    display:-webkit-flex;
    -webkit-justify-content:space-between;
   }

   #flexbox > div {
    margin:5px;
    padding:5px;
    background-color:#5DD;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div>div - 1</div>
   <div>div - 2</div>
   <div>div - 3</div>
  </div>

 </body>
</html>

space-around

space-around - dzieci elementu HTML, który ma w sobie cechy elastycznego pudełka, zostaną wyjustowane do obu marginesów rodzica.

Jeżeli pomiędzy dziećmi elementu rodzica istnieje wolna przestrzeń to zostanie ona równomiernie rozłożona pomiędzy dziećmi elementu rodzica. Dodatkowo przy skrajnych marginesach rodzica zostanie utworzona dodatkowa wolna przestrzeń, której rozmiar będzie wynosił połowę wartości wolnej przestrzeni pomiędzy dwoma dziećmi elementu rodzica.

Efekt ten może zaistnieć wzdłuż poziomu lub pionu, w zależności w jakim kierunku są wyświetlone dzieci elementu rodzica, za co odpowiada właściwość flex-direction.

Przykład
div - 1
div - 2
div - 3

elementy dzieci elastycznego układu elementów HTML zostały wyjustowane z zachowaniem dodatkowych odstępów po stronach obu marginesów ich rodzica, ponieważ do wspomnianego elementu rodzica została dodana właściwość justify-content wraz z wartością space-around

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   #flexbox {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    display:flex;
    justify-content:space-around;

    display:-webkit-flex;
    -webkit-justify-content:space-around;
   }

   #flexbox > div {
    margin:5px;
    padding:5px;
    background-color:#5DD;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div>div - 1</div>
   <div>div - 2</div>
   <div>div - 3</div>
  </div>

 </body>
</html>

flex-start

flex-start - Jest to wartość domyślna. Dzieci elementu HTML, który ma w sobie cechy elastycznego pudełka, zostaną wyjustowane do domyślnego marginesu elementu rodzica.

Efekt ten może zaistnieć wzdłuż poziomu lub pionu, w zależności w jakim kierunku są wyświetlone dzieci elementu rodzica, za co odpowiada właściwość flex-direction.

Przykład
div - 1
div - 2
div - 3

domyślnie elementy dzieci elastycznego układu elementów HTML znajdują się przy lewym górnym rogu ich elementu rodzica

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   #flexbox {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    display:flex;
    display:-webkit-flex;
   }

   #flexbox > div {
    margin:5px;
    padding:5px;
    background-color:#5DD;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div>div - 1</div>
   <div>div - 2</div>
   <div>div - 3</div>
  </div>

 </body>
</html>