flex-wrap

Za pomocą właściwości flex-wrap możemy ustalić w jaki sposób mają być ułożone między sobą dzieci elementu HTML, który ma w sobie cechy elastycznego pudełka, w przypadku gdy nie będą mieściły się one w jednym wierszu lub w jednej kolumnie swojego rodzica.

Dostępne wartości dla właściwości flex-wrap
Wartość Opis
wrap ułożenie dzieci w większej liczbie wierszy lub kolumn
wrap-reverse przeciwne ułożenie dzieci w większej liczbie wierszy lub kolumn
nowrap brak możliwości ułożenia dzieci w większej liczbie wierszy lub kolumn
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości flex-wrap
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość flex-wrap możemy dodać do każdego elementu HTML, który posiada w sobie właściwość display:flex; lub display:inline-flex;
dziedziczenie brak
wartość inherit brak
wartość domyślna
 • nowrap
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości flex-wrap
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari
-webkit-
tak
Opera tak
Internet Explorer 11+ tak, lecz od wersji 11
Właściwość flex-wrap pojawiła się od specyfikacji CSS3
Zobacz więcej informacji o interpretacji - elastycznego pudełka CSS3

wrap

wrap - jeżeli dzieci elementu HTML, który ma w sobie cechy elastycznego pudełka, nie będą się w nim mieściły, w jego poziomie lub pionie, to zostaną one ułożone w większej liczbie wierszy lub kolumn.

Przykład
div - 1
div - 2
div - 3

elementy dzieci elastycznego układu elementów HTML, które nie mieszczą się w rozmiarze elementu rodzica, zostały przełamane, czyli umieszczone w nowym wierszu lub kolumnie, w domyślnej kolejności, ponieważ do ich elementu rodzica została dodana właściwość flex-wrap wraz z wartością wrap

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   #flexbox {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    display:flex;
    flex-wrap:wrap;

    display:-webkit-flex;
    -webkit-flex-wrap:wrap;
   }

   #flexbox > div {
    flex-basis:40%;
    -webkit-flex-basis:40%;
    margin:5px;
    padding:5px;
    background-color:#5DD;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div>div - 1</div>
   <div>div - 2</div>
   <div>div - 3</div>
  </div>

 </body>
</html>

wrap-reverse

wrap-reverse - jeżeli dzieci elementu HTML, który ma w sobie cechy elastycznego pudełka, nie będą się w nim mieściły, w jego poziomie lub pionie, to zostaną one ułożone w większej liczbie wierszy lub kolumn. Wspomniane ułożenie dokona się w odwrotnym kierunku.

Przykład
div - 1
div - 2
div - 3

elementy dzieci elastycznego układu elementów HTML, które nie mieszczą się w rozmiarze elementu rodzica, zostały przełamane, czyli umieszczone w nowym wierszu lub kolumnie, w odwrotnej kolejności, ponieważ do ich elementu rodzica została dodana właściwość flex-wrap wraz z wartością wrap-reverse

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   #flexbox {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    display:flex;
    flex-wrap:wrap-reverse;

    display:-webkit-flex;
    -webkit-flex-wrap:wrap-reverse;
   }

   #flexbox > div {
    flex-basis:40%;
    -webkit-flex-basis:40%;
    margin:5px;
    padding:5px;
    background-color:#5DD;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div>div - 1</div>
   <div>div - 2</div>
   <div>div - 3</div>
  </div>

 </body>
</html>

nowrap

nowrap - jeżeli dzieci elementu HTML, który ma w sobie cechy elastycznego pudełka, nie będą się w nim mieściły, w jego poziomie lub pionie, to mimo wszystko zostaną one ułożone w jednym wierszu lub kolumnie. Jest to wartość domyślna.

Przykład
div - 1
div - 2
div - 3

domyślnie elementy dzieci elastycznego układu elementów HTML, które nie mieszczą się w rozmiarze elementu rodzica, nie zostają przełamane, przez co ich rozmiary są zmniejszane

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   #flexbox {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    display:flex;
    display:-webkit-flex;
   }

   #flexbox > div {
    flex-basis:40%;
    -webkit-flex-basis:40%;
    margin:5px;
    padding:5px;
    background-color:#5DD;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div>div - 1</div>
   <div>div - 2</div>
   <div>div - 3</div>
  </div>

 </body>
</html>