flex-shrink

Za pomocą właściwości flex-shrink możemy określić proporcje skurczenia dzieci elementu HTML, który ma w sobie cechy elastycznego pudełka.

Dostępne wartości dla właściwości flex-shrink
Wartość Opis
liczba proporcja skurczenia dzieci, określona za pomocą liczby
1 równomierne skurczenie dzieci
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości flex-shrink
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość flex-shrink możemy dodać do każdego dziecka elementu HTML, który posiada w sobie właściwość display:flex; lub display:inline-flex;
dziedziczenie brak
wartość inherit brak
wartość domyślna
 • 1
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie tak
Interpretacja właściwości flex-shrink
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari
-webkit-
tak
Opera tak
Internet Explorer 11+ tak, lecz od wersji 11
Właściwość flex-shrink pojawiła się od specyfikacji CSS3
Zobacz więcej informacji o interpretacji - elastycznego pudełka CSS3

liczba

liczba - za pomocą liczb możemy określić proporcje skurczenia dzieci elementu HTML, który ma w sobie cechy elastycznego pudełka. Skurczenie dokona się względem nadmiaru przestrzeni poziomu lub pionu, w zależności, w którym kierunku zostały wyświetlone dzieci elementu. Liczby dziesiętne są dozwolone.

Przykład
div - 1
div - 2
div - 3

elementy dzieci elastycznego układu elementów HTML nie mieszczą się w rozmiarze swojego rodzica, dlatego wspomniane elementy dzieci zmniejszyły swoje rozmiary, w różnych proporcjach, ponieważ została dodana do nich właściwość flex-shrink wraz z różną wartością liczbową

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   #flexbox {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    display:flex;
    display:-webkit-flex;
   }

   #flexbox > div {
    flex-basis:40%;
    -webkit-flex-basis:40%;
    margin:5px;
    padding:5px;
    background-color:#5DD;
   }

   #pierwsze {
    flex-shrink:1;
    -webkit-flex-shrink:1;
   }

   #drugie {
    flex-shrink:1;
    -webkit-flex-shrink:1;
   }

   #trzecie {
    flex-shrink:2;
    -webkit-flex-shrink:2;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div id="pierwsze">div - 1</div>
   <div id="drugie">div - 2</div>
   <div id="trzecie">div - 3</div>
  </div>

 </body>
</html>

1

1 - dzieci elementu HTML, który ma w sobie cechy elastycznego pudełka, będą kurczyć się równomiernie, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Jest to wartość domyślna.

Przykład
div - 1
div - 2
div - 3

domyślnie elementy dzieci elastycznego układu elementów HTML kurczą się równomiernie, jeżeli wspólnie nie mieszczą się w rozmiarze swojego rodzica

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   #flexbox {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    display:flex;
    display:-webkit-flex;
   }

   #flexbox > div {
    flex-basis:40%;
    -webkit-flex-basis:40%;
    margin:5px;
    padding:5px;
    background-color:#5DD;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div>div - 1</div>
   <div>div - 2</div>
   <div>div - 3</div>
  </div>

 </body>
</html>