flex-grow

Za pomocą właściwości flex-grow możemy określić proporcje rozrostu dzieci elementu HTML, który ma w sobie cechy elastycznego pudełka.

Dostępne wartości dla właściwości flex-grow
Wartość Opis
liczba proporcja rozrostu dzieci, określona za pomocą liczby
0 zerowy rozrost
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości flex-grow
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość flex-grow możemy dodać do każdego dziecka elementu HTML, który posiada w sobie właściwość display:flex; lub display:inline-flex;
dziedziczenie brak
wartość inherit brak
wartość domyślna
 • 0
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie tak
Interpretacja właściwości flex-grow
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari
-webkit-
tak
Opera tak
Internet Explorer 11+ tak, lecz od wersji 11
Właściwość flex-grow pojawiła się od specyfikacji CSS3
Zobacz więcej informacji o interpretacji - elastycznego pudełka CSS3

liczba

liczba - za pomocą liczb możemy określić proporcje rozrostu dzieci elementu HTML, który ma w sobie cechy elastycznego pudełka. Rozrost dokona się względem wolnej przestrzeni poziomu lub pionu, w zależności, w którym kierunku zostały wyświetlone dzieci elementu. Liczby dziesiętne są dozwolone.

Przykładowo, jeżeli element stanowiący elastyczne pudełko ma troje dzieci wyświetlonych wzdłuż poziomu, w którym pusta przestrzeń wynosi 200px, to obliczenie wartości proporcji rozrostu będzie dokonywało się na podstawie tej wartości. Jeżeli do pierwszych dwóch dzieci dodamy właściwość flex-grow:1; a do ostatniego dziecka dodamy właściwość flex-grow:2; to pierwsze oraz drugie z dzieci powiększy się w poziomie o 50px, natomiast trzecie z nich powiększy się w poziomie o 100px, ponieważ 50px + 50px + 100px = 200px, natomiast 50px:50px:100px = 1:1:2.

Przykład
div - 1
div - 2
div - 3

elementy dzieci elastycznego układu elementów HTML zwiększyły swoje rozmiary, ponieważ została dodana do nich właściwość flex-grow wraz z wartością liczbową

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   #flexbox {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    display:flex;
    display:-webkit-flex;
   }

   #flexbox > div {
    margin:5px;
    padding:5px;
    background-color:#5DD;
   }

   #pierwsze {
    flex-grow:1;
    -webkit-flex-grow:1;
   }

   #drugie {
    flex-grow:1;
    -webkit-flex-grow:1;
   }

   #trzecie {
    flex-grow:2;
    -webkit-flex-grow:2;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div id="pierwsze">div - 1</div>
   <div id="drugie">div - 2</div>
   <div id="trzecie">div - 3</div>
  </div>

 </body>
</html>

0

0 - dziecko elementu HTML, który ma w sobie cechy elastycznego pudełka, nie będzie rozrastało się. Jest to wartość domyślna.

Przykład
div - 1
div - 2
div - 3

domyślnie elementy dzieci elastycznego układu elementów HTML nie zwiększają swoich początkowych rozmiarów

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   #flexbox {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    display:flex;
    display:-webkit-flex;
   }

   #flexbox > div {
    margin:5px;
    padding:5px;
    background-color:#5DD;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div>div - 1</div>
   <div>div - 2</div>
   <div>div - 3</div>
  </div>

 </body>
</html>