flex-flow

Za pomocą właściwości flex-flow możemy określić, w którą stronę mają być ułożone i w jaki sposób mają być ułożone między sobą, dzieci elastycznego elementu HTML.

Dostępne wartości dla właściwości flex-flow
Wartość Opis
wzór wartości ułożenia dzieci określenie kierunku oraz sposobu ułożenia dzieci, za pomocą wzoru
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości flex-flow
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość flex-flow możemy dodać do każdego elementu HTML, który posiada w sobie właściwość display:flex; lub display:inline-flex;
dziedziczenie brak
wartość inherit brak
wartości domyślne
 • takie jakie mają poszczególne właściwości CSS, które tworzą właściwość flex-flow
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości flex-flow
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari
-webkit-
tak
Opera tak
Internet Explorer 11+ tak, lecz od wersji 11
Właściwość flex-flow pojawiła się od specyfikacji CSS3
Zobacz więcej informacji o interpretacji - elastycznego pudełka CSS3

wzór wartości ułożenia dzieci

wzór wartości ułożenia dzieci - do określenia kilku cech ułożenia elementów dzieci elastycznego układu elementów HTML możemy wykorzystać jedną lub dwie wartości, które zostały opisane poniżej. Każdą wartość oddzielamy od siebie spacją.

| direction | wrap |
direction - określa kierunek ułożenia się dzieci elastycznego elementu HTML, czyli właściwość flex-direction.
wrap - określa sposób ułożenia niemieszczących się dzieci elastycznego elementu HTML, czyli właściwość flex-wrap.
Według wzoru podanego powyżej należy podawać kolejne wartości dla właściwości flex-flow. Gdy pominiemy niektóre wartości to w ich miejsce zostanie dodana wartość domyślna należąca do danej właściwości CSS.
/* Reguły przedstawione poniżej są sobie równoznaczne */

/* Reguła - 1 */
div {
 flex-flow:row-reverse wrap-reverse;
}

/* Reguła - 2 */
div {
 flex-direction:row-reverse;
 flex-wrap:wrap-reverse;
}
Przykład
div - 1
div - 2
div - 3

elementy dzieci elastycznego układu elementów HTML, które zostały zaprezentowane powyżej, mają w sobie różne dodatkowe cechy elastyczności, które odpowiadają za ułożenie, ponieważ do ich elementu rodzica została dodana właściwość flex-flow wraz z następującymi wartościami: row-reverse wrap-reverse

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   #flexbox {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    display:flex;
    flex-flow:row-reverse wrap-reverse;

    display:-webkit-flex;
    -webkit-flex-flow:row-reverse wrap-reverse;
   }

   #flexbox > div {
    flex-basis:40%;
    -webkit-flex-basis:40%;
    margin:5px;
    padding:5px;
    background-color:#5DD;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div>div - 1</div>
   <div>div - 2</div>
   <div>div - 3</div>
  </div>

 </body>
</html>