flex-direction

Za pomocą właściwości flex-direction możemy określić kierunek ułożenia się dzieci elementu HTML, który ma w sobie cechy elastycznego pudełka.

Dostępne wartości dla właściwości flex-direction
Wartość Opis
row-reverse przeciwny kierunek ułożenia dzieci wzdłuż poziomu
column kierunek ułożenia dzieci wzdłuż pionu
column-reverse przeciwny kierunek ułożenia dzieci wzdłuż pionu
row kierunek ułożenia dzieci wzdłuż poziomu
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości flex-direction
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość flex-direction możemy dodać do każdego elementu HTML, który posiada w sobie właściwość display:flex; lub display:inline-flex;
dziedziczenie brak
wartość inherit brak
wartość domyślna
 • row
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości flex-direction
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari
-webkit-
tak
Opera tak
Internet Explorer 11+ tak, lecz od wersji 11
Właściwość flex-direction pojawiła się od specyfikacji CSS3
Zobacz więcej informacji o interpretacji - elastycznego pudełka CSS3

row-reverse

row-reverse - dzieci elementu HTML, który ma w sobie cechy elastycznego pudełka, ułożą się w przeciwnym kierunku w poziomie.

Przykład
div - 1
div - 2
div - 3

elementy dzieci elastycznego układu elementów HTML ułożyły się w odwrotnej kolejności, w pozycji poziomej, ponieważ do ich elementu rodzica została dodana właściwość flex-direction wraz z wartością row-reverse

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   #flexbox {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    display:flex;
    flex-direction:row-reverse;

    display:-webkit-flex;
    -webkit-flex-direction:row-reverse;
   }

   #flexbox > div {
    margin:5px;
    padding:5px;
    background-color:#5DD;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div>div - 1</div>
   <div>div - 2</div>
   <div>div - 3</div>
  </div>

 </body>
</html>

column

column - dzieci elementu HTML, który ma w sobie cechy elastycznego pudełka, ułożą się jeden pod drugim.

Przykład
div - 1
div - 2
div - 3

elementy dzieci elastycznego układu elementów HTML ułożyły się w pozycji pionowej, ponieważ do ich elementu rodzica została dodana właściwość flex-direction wraz z wartością column

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   #flexbox {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    display:flex;
    flex-direction:column;

    display:-webkit-flex;
    -webkit-flex-direction:column;
   }

   #flexbox > div {
    margin:5px;
    padding:5px;
    background-color:#5DD;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div>div - 1</div>
   <div>div - 2</div>
   <div>div - 3</div>
  </div>

 </body>
</html>

column-reverse

column-reverse - dzieci elementu HTML, który ma w sobie cechy elastycznego pudełka, ułożą się w przeciwnym kierunku w pionie.

Przykład
div - 1
div - 2
div - 3

elementy dzieci elastycznego układu elementów HTML ułożyły się w odwrotnej kolejności, w pozycji pionowej, ponieważ do ich elementu rodzica została dodana właściwość flex-direction wraz z wartością column-reverse

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   #flexbox {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    display:flex;
    flex-direction:column-reverse;

    display:-webkit-flex;
    -webkit-flex-direction:column-reverse;
   }

   #flexbox > div {
    margin:5px;
    padding:5px;
    background-color:#5DD;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div>div - 1</div>
   <div>div - 2</div>
   <div>div - 3</div>
  </div>

 </body>
</html>

row

row - dzieci elementu HTML, który ma w sobie cechy elastycznego pudełka, ułożą się obok siebie. Jest to wartość domyślna.

Przykład
div - 1
div - 2
div - 3

domyślnie elementy dzieci elastycznego układu elementów HTML układają się w pozycji poziomej od lewej do prawej strony

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   #flexbox {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    display:flex;
    display:-webkit-flex;
   }

   #flexbox > div {
    margin:5px;
    padding:5px;
    background-color:#5DD;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div>div - 1</div>
   <div>div - 2</div>
   <div>div - 3</div>
  </div>

 </body>
</html>