flex-basis

Za pomocą właściwości flex-basis możemy określić jeden z bazowych rozmiarów dzieci elementu HTML, który ma w sobie cechy elastycznego pudełka.

Dostępne wartości dla właściwości flex-basis
Wartość Opis
width wartości właściwości width określą jeden z bazowych rozmiarów dzieci
auto domyślna wartość bazowego rozmiaru dzieci
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości flex-basis
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość flex-basis możemy dodać do każdego dziecka elementu HTML, który posiada w sobie właściwość display:flex; lub display:inline-flex;
dziedziczenie brak
wartość inherit brak
wartość domyślna
 • auto
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie tak, lecz tylko wartości liczbowe
Interpretacja właściwości flex-basis
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari
-webkit-
tak
Opera tak
Internet Explorer 11+ tak, lecz od wersji 11
Właściwość flex-basis pojawiła się od specyfikacji CSS3
Zobacz więcej informacji o interpretacji - elastycznego pudełka CSS3

wartości właściwości "width"

width - za pomocą wartości, które należą do właściwości width możemy określić jeden z bazowych rozmiarów dzieci elementu HTML, który ma w sobie cechy elastycznego pudełka.

Jeżeli dzieci elementu będą wyświetlone w poziomie (np. flex-direction:row;) to właściwość flex-basis określi bazowy rozmiar szerokości.

Jeżeli dzieci elementu będą wyświetlone w pionie (np. flex-direction:column;) to właściwość flex-basis określi bazowy rozmiar wysokości.

Przykład
div - 1
div - 2
div - 3

elementy dzieci elastycznego układu elementów HTML zajmują 25% rozmiaru szerokości ich rodzica, ponieważ została dodana do nich właściwość flex-basis wraz z wartością 25%

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   #flexbox {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    display:flex;
    display:-webkit-flex;
   }

   #flexbox > div {
    flex-basis:25%;
    -webkit-flex-basis:25%;
    margin:5px;
    padding:5px;
    background-color:#5DD;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div>div - 1</div>
   <div>div - 2</div>
   <div>div - 3</div>
  </div>

 </body>
</html>

auto

auto - jeden z bazowych rozmiarów dzieci elementu HTML, który ma w sobie cechy elastycznego pudełka, będzie uzależniony od zawartości danego dziecka. Jest to wartość domyślna.

Przykład
div - 1
div - 2
div - 3

domyślnie rozmiar elementów dzieci elastycznego układu elementów HTML jest automatycznie ustalany przez przeglądarkę internetową

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   #flexbox {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    display:flex;
    display:-webkit-flex;
   }

   #flexbox > div {
    margin:5px;
    padding:5px;
    background-color:#5DD;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div>div - 1</div>
   <div>div - 2</div>
   <div>div - 3</div>
  </div>

 </body>
</html>