flex

Za pomocą właściwości flex możemy określić proporcje rozrostu, proporcje skurczenia oraz jeden z bazowych rozmiarów dzieci elementu HTML, który ma w sobie cechy elastycznego pudełka.

Dostępne wartości dla właściwości flex
Wartość Opis
wzór wartości elastyczności określenie różnych wartości elastyczności, za pomocą wzoru
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości flex
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość flex możemy dodać do każdego dziecka elementu HTML, który posiada w sobie właściwość display:flex; lub display:inline-flex;
dziedziczenie brak
wartość inherit brak
wartości domyślne
 • takie jakie mają poszczególne właściwości CSS, które tworzą właściwość flex
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie tak, lecz tylko te wartości właściwości CSS należących do grupy flex, które mogą być animowane
Interpretacja właściwości flex
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari
-webkit-
tak
Opera tak
Internet Explorer 11+ tak, lecz od wersji 11
Właściwość flex pojawiła się od specyfikacji CSS3
Zobacz więcej informacji o interpretacji - elastycznego pudełka CSS3

wzór wartości elastyczności

wzór wartości elastyczności - do określenia kilku cech rozmiaru elementów dzieci elastycznego układu elementów HTML możemy wykorzystać kilka wartości, które zostały opisane poniżej. Każdą wartość oddzielamy od siebie spacją.

| grow | shrink | basis |
grow - określa proporcje rozrostu dzieci elastycznego elementu HTML, czyli właściwość flex-grow.
shrink - określa proporcje kurczenia dzieci elastycznego elementu HTML, czyli właściwość flex-shrink.
basis - określa bazowy rozmiar dzieci elastycznego elementu HTML, czyli właściwość flex-basis.
Według wzoru podanego powyżej należy podawać kolejne wartości dla właściwości flex. Gdy pominiemy niektóre wartości to w ich miejsce zostanie dodana wartość domyślna należąca do danej właściwości CSS.
/* Reguły przedstawione poniżej są sobie równoznaczne */

/* Reguła - 1 */
div {
 flex:1 4 50%;
}

/* Reguła - 2 */
div {
 flex-grow:1;
 flex-shrink:4;
 flex-basis:50%;
}
Przykład
div - 1
div - 2
div - 3

elementy dzieci elastycznego układu elementów HTML, które zostały zaprezentowane powyżej, mają w sobie różne dodatkowe cechy elastyczności, ponieważ została dodana do nich właściwość flex wraz z różnymi wartościami

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   #flexbox {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    display:flex;
    display:-webkit-flex;
   }

   #flexbox > div {
    margin:5px;
    padding:5px;
    background-color:#5DD;
   }

   #pierwsze {
    flex:2 2 50%;
    -webkit-flex:2 2 50%;
   }

   #drugie {
    flex:1 3 50%;
    -webkit-flex:1 3 50%;
   }

   #trzecie {
    flex:1 4 50%;
    -webkit-flex:1 4 50%;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div id="pierwsze">div - 1</div>
   <div id="drugie">div - 2</div>
   <div id="trzecie">div - 3</div>
  </div>

 </body>
</html>