align-self

Za pomocą właściwości align-self możemy określić sposób wyrównania danego dziecka elementu HTML, który ma w sobie cechy elastycznego pudełka.

Dostępne wartości dla właściwości align-self
Wartość Opis
flex-start wyrównanie danego dziecka do początkowego marginesu rodzica
flex-end wyrównanie danego dziecka do końcowego elementu rodzica
center wyśrodkowanie danego dziecka
baseline wyrównanie danego dziecka do linii bazowej
stretch wyrównanie danego dziecka do obu marginesów rodzica
auto domyślne określenie wyrównania danego dziecka
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości align-self
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość align-self możemy dodać do każdego dziecka elementu HTML, który posiada w sobie właściwość display:flex; lub display:inline-flex;
dziedziczenie brak
wartość inherit brak
wartość domyślna
 • auto
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości align-self
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari
-webkit-
tak
Opera tak
Internet Explorer 11+ tak, lecz od wersji 11
Właściwość align-self pojawiła się od specyfikacji CSS3
Zobacz więcej informacji o interpretacji - elastycznego pudełka CSS3

flex-start

flex-start - wyrównanie danego dziecka elementu HTML, który ma w sobie cechy elastycznego pudełka, do jego początkowego marginesu.

Efekt ten może zaistnieć wzdłuż poziomu lub pionu, w zależności w jakim kierunku są wyświetlone dzieci elementu rodzica, za co odpowiada właściwość flex-direction.

Przykład
div - 1
div - 2
div - 3

dziecko elastycznego układu elementów HTML zostało wyrównane do górnego marginesu jego elementu rodzica, ponieważ do wspomnianego dziecka została dodana właściwość align-self wraz z wartością flex-start

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   #flexbox {
    height:200px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    display:flex;
    display:-webkit-flex;
   }

   #flexbox > div {
    margin:5px;
    padding:5px;
    background-color:#5DD;
   }

   #drugie {
    align-self:flex-start;
    -webkit-align-self:flex-start;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div>div - 1</div>
   <div id="drugie">div - 2</div>
   <div>div - 3</div>
  </div>

 </body>
</html>

flex-end

flex-end - wyrównanie danego dziecka elementu HTML, który ma w sobie cechy elastycznego pudełka, do jego końcowego marginesu.

Efekt ten może zaistnieć wzdłuż poziomu lub pionu, w zależności w jakim kierunku są wyświetlone dzieci elementu rodzica, za co odpowiada właściwość flex-direction.

Przykład
div - 1
div - 2
div - 3

dziecko elastycznego układu elementów HTML zostało wyrównane do dolnego marginesu jego elementu rodzica, ponieważ do wspomnianego dziecka została dodana właściwość align-self wraz z wartością flex-end

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   #flexbox {
    height:200px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    display:flex;
    display:-webkit-flex;
   }

   #flexbox > div {
    margin:5px;
    padding:5px;
    background-color:#5DD;
   }

   #drugie {
    align-self:flex-end;
    -webkit-align-self:flex-end;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div>div - 1</div>
   <div id="drugie">div - 2</div>
   <div>div - 3</div>
  </div>

 </body>
</html>

center

center - wyśrodkowanie danego dziecka elementu HTML, który ma w sobie cechy elastycznego pudełka.

Efekt ten może zaistnieć wzdłuż poziomu lub pionu, w zależności w jakim kierunku są wyświetlone dzieci elementu rodzica, za co odpowiada właściwość flex-direction.

Przykład
div - 1
div - 2
div - 3

dziecko elastycznego układu elementów HTML zostało wyśrodkowane, ponieważ do wspomnianego dziecka została dodana właściwość align-self wraz z wartością center

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   #flexbox {
    height:200px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    display:flex;
    display:-webkit-flex;
   }

   #flexbox > div {
    margin:5px;
    padding:5px;
    background-color:#5DD;
   }

   #drugie {
    align-self:center;
    -webkit-align-self:center;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div>div - 1</div>
   <div id="drugie">div - 2</div>
   <div>div - 3</div>
  </div>

 </body>
</html>

baseline

baseline - wyrównanie danego dziecka elementu HTML, który ma w sobie cechy elastycznego pudełka, do linii bazowej.

Bazowa linia jest określana przez przeglądarkę internetową jako pozioma linia, w pierwszym wierszu tekstu, która wyznacza początek pionowej litery tekstu (niektóre części małych liter znajdują się pod linią bazową, np. y, p, g itp.). W tym wypadku wspomniana linia będzie wyznaczała wspólny poziom dla wszystkich dzieci elastycznego układu elementów HTML. vertical-align baseline

Przykład
div - 1
div - 2
div - 3

dziecko elastycznego układu elementów HTML zostało wyrównane do linii bazowej, ponieważ do wspomnianego dziecka została dodana właściwość align-self wraz z wartością baseline

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   #flexbox {
    height:200px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    display:flex;
    display:-webkit-flex;
   }

   #flexbox > div {
    margin:5px;
    padding:5px;
    background-color:#5DD;
   }

   #drugie {
    align-self:baseline;
    -webkit-align-self:baseline;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div>div - 1</div>
   <div id="drugie">div - 2</div>
   <div>div - 3</div>
  </div>

 </body>
</html>

stretch

stretch - wyrównanie danego dziecka elementu HTML, który ma w sobie cechy elastycznego pudełka, do jego obu marginesów, dzięki czemu dane dziecko zajmie jego całą wysokość lub szerokość.

Efekt ten może zaistnieć wzdłuż poziomu lub pionu, w zależności w jakim kierunku są wyświetlone dzieci elementu rodzica, za co odpowiada właściwość flex-direction.

Przykład
div - 1
div - 2
div - 3

dziecko elastycznego układu elementów HTML zostało wyrównane do obu marginesów jego elementu rodzica, ponieważ do wspomnianego dziecka została dodana właściwość align-self wraz z wartością stretch

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   #flexbox {
    height:200px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    display:flex;
    align-items:center;

    display:-webkit-flex;
    -webkit-align-items:center;
   }

   #flexbox > div {
    margin:5px;
    padding:5px;
    background-color:#5DD;
   }

   #drugie {
    align-self:stretch;
    -webkit-align-self:stretch;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div>div - 1</div>
   <div id="drugie">div - 2</div>
   <div>div - 3</div>
  </div>

 </body>
</html>

auto

auto - wyrównanie danego dziecka elementu HTML, który ma w sobie cechy elastycznego pudełka, do marginesu, który określa wartość właściwości align-items jego rodzica. Jest to wartość domyślna.

Efekt ten może zaistnieć wzdłuż poziomu lub pionu, w zależności w jakim kierunku są wyświetlone dzieci elementu rodzica, za co odpowiada właściwość flex-direction.

Przykład
div - 1
div - 2
div - 3

domyślnie sposób wyrównania dzieci elastycznego układu elementów HTML jest określany automatycznie przez przeglądarkę internetową

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   #flexbox {
    height:200px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    display:flex;
    display:-webkit-flex;
   }

   #flexbox > div {
    margin:5px;
    padding:5px;
    background-color:#5DD;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div>div - 1</div>
   <div>div - 2</div>
   <div>div - 3</div>
  </div>

 </body>
</html>