align-items

Za pomocą właściwości align-items możemy określić sposób wyrównania dzieci elementu HTML, który ma w sobie cechy elastycznego pudełka.

Dostępne wartości dla właściwości align-items
Wartość Opis
flex-start wyrównanie dzieci do początkowego marginesu rodzica
flex-end wyrównanie dzieci do końcowego elementu rodzica
center wyśrodkowanie dzieci
baseline wyrównanie dzieci do linii bazowej
stretch wyrównanie dzieci do obu marginesów rodzica
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości align-items
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość align-items możemy dodać do każdego elementu HTML, który posiada w sobie właściwość display:flex; lub display:inline-flex;
dziedziczenie brak
wartość inherit brak
wartość domyślna
 • stretch
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości align-items
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari
-webkit-
tak
Opera tak
Internet Explorer 11+ tak, lecz od wersji 11
Właściwość align-items pojawiła się od specyfikacji CSS3
Zobacz więcej informacji o interpretacji - elastycznego pudełka CSS3

flex-start

flex-start - wyrównanie dzieci elementu HTML, który ma w sobie cechy elastycznego pudełka, do jego początkowego marginesu.

Efekt ten może zaistnieć wzdłuż poziomu lub pionu, w zależności w jakim kierunku są wyświetlone dzieci elementu rodzica, za co odpowiada właściwość flex-direction.

Przykład
div - 1
div - 2
div - 3

elementy dzieci elastycznego układu elementów HTML zostały wyrównane do górnego marginesu elementu ich rodzica, ponieważ do wspomnianego elementu rodzica została dodana właściwość align-items wraz z wartością flex-start

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   #flexbox {
    height:200px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    display:flex;
    align-items:flex-start;

    display:-webkit-flex;
    -webkit-align-items:flex-start;
   }

   #flexbox > div {
    margin:5px;
    padding:5px;
    background-color:#5DD;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div>div - 1</div>
   <div>div - 2</div>
   <div>div - 3</div>
  </div>

 </body>
</html>

flex-end

flex-end - wyrównanie dzieci elementu HTML, który ma w sobie cechy elastycznego pudełka, do jego końcowego marginesu.

Efekt ten może zaistnieć wzdłuż poziomu lub pionu, w zależności w jakim kierunku są wyświetlone dzieci elementu rodzica, za co odpowiada właściwość flex-direction.

Przykład
div - 1
div - 2
div - 3

elementy dzieci elastycznego układu elementów HTML zostały wyrównane do dolnego marginesu elementu ich rodzica, ponieważ do wspomnianego elementu rodzica została dodana właściwość align-items wraz z wartością flex-end

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   #flexbox {
    height:200px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    display:flex;
    align-items:flex-end;

    display:-webkit-flex;
    -webkit-align-items:flex-end;
   }

   #flexbox > div {
    margin:5px;
    padding:5px;
    background-color:#5DD;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div>div - 1</div>
   <div>div - 2</div>
   <div>div - 3</div>
  </div>

 </body>
</html>

center

center - wyśrodkowanie dzieci elementu HTML, który ma w sobie cechy elastycznego pudełka.

Efekt ten może zaistnieć wzdłuż poziomu lub pionu, w zależności w jakim kierunku są wyświetlone dzieci elementu rodzica, za co odpowiada właściwość flex-direction.

Przykład
div - 1
div - 2
div - 3

elementy dzieci elastycznego układu elementów HTML zostały wyśrodkowane, ponieważ do ich elementu rodzica została dodana właściwość align-items wraz z wartością center

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   #flexbox {
    height:200px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    display:flex;
    align-items:center;

    display:-webkit-flex;
    -webkit-align-items:center;
   }

   #flexbox > div {
    margin:5px;
    padding:5px;
    background-color:#5DD;
   }

   #drugi {
    height:100px;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div>div - 1</div>
   <div id="drugi">div - 2</div>
   <div>div - 3</div>
  </div>

 </body>
</html>

baseline

baseline - wyrównanie dzieci elementu HTML, który ma w sobie cechy elastycznego pudełka, do linii bazowej.

Bazowa linia jest określana przez przeglądarkę internetową jako pozioma linia, w pierwszym wierszu tekstu, która wyznacza początek pionowej litery tekstu (niektóre części małych liter znajdują się pod linią bazową, np. y, p, g itp.). W tym wypadku wspomniana linia będzie wyznaczała wspólny poziom dla wszystkich dzieci elastycznego układu elementów HTML. vertical-align baseline

Przykład
div - 1
div - 2
div - 3

elementy dzieci elastycznego układu elementów HTML zostały wyrównane do linii bazowej, ponieważ do ich elementu rodzica została dodana właściwość align-items wraz z wartością baseline

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   #flexbox {
    height:200px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    display:flex;
    align-items:baseline;

    display:-webkit-flex;
    -webkit-align-items:baseline;
   }

   #flexbox > div {
    margin:5px;
    padding:5px;
    background-color:#5DD;
   }

   #drugi {
    font-size:2em;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div>div - 1</div>
   <div id="drugi">div - 2</div>
   <div>div - 3</div>
  </div>

 </body>
</html>

stretch

stretch - wyrównanie dzieci elementu HTML, który ma w sobie cechy elastycznego pudełka, do jego obu marginesów, dzięki czemu jego dzieci zajmują jego całą wysokość lub szerokość. Jest to wartość domyślna.

Efekt ten może zaistnieć wzdłuż poziomu lub pionu, w zależności w jakim kierunku są wyświetlone dzieci elementu rodzica, za co odpowiada właściwość flex-direction.

Przykład
div - 1
div - 2
div - 3

domyślnie elementy dzieci elastycznego układu elementów HTML są rozciągnięte do obu marginesów ich elementu rodzica

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   #flexbox {
    height:200px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    display:flex;
    display:-webkit-flex;
   }

   #flexbox > div {
    margin:5px;
    padding:5px;
    background-color:#5DD;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div>div - 1</div>
   <div>div - 2</div>
   <div>div - 3</div>
  </div>

 </body>
</html>