align-content

Za pomocą właściwości align-content możemy określić sposób wyrównania kilku wierszy lub kolumn dzieci elementu HTML, który ma w sobie cechy elastycznego pudełka.

Dostępne wartości dla właściwości align-content
Wartość Opis
flex-start wyrównanie całego układu dzieci do startowego marginesu rodzica
flex-end wyrównanie całego układu dzieci do końcowego marginesu rodzica
center wyśrodkowanie całego układu dzieci
space-between wyjustowanie całego układu dzieci do obu marginesów rodzica
space-around wyjustowanie całego układu dzieci do obu marginesów rodzica, zachowując odstępy przy marginesach
stretch wyrównanie całego układu dzieci do obu marginesów rodzica
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości align-content
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość align-content możemy dodać do każdego elementu HTML, który posiada w sobie właściwość display:flex; lub display:inline-flex;
dziedziczenie brak
wartość inherit brak
wartość domyślna
 • stretch
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości align-content
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari
-webkit-
tak
Opera tak
Internet Explorer 11+ tak, lecz od wersji 11
Właściwość align-content pojawiła się od specyfikacji CSS3
Zobacz więcej informacji o interpretacji - elastycznego pudełka CSS3

flex-start

flex-start - cały układ dzieci elementu HTML, który ma w sobie cechy elastycznego pudełka, zostanie wyrównany do startowego marginesu rodzica.

Efekt ten może zaistnieć wzdłuż poziomu lub pionu, w zależności w jakim kierunku są wyświetlone dzieci elementu rodzica, za co odpowiada właściwość flex-direction.

Przykład
div - 1
div - 2
div - 3
div - 4
div - 5
div - 6

cała zawartość elastycznego układu elementów HTML została wyrównana do górnego marginesu elementu rodzica, ponieważ do wspomnianego elementu rodzica została dodana właściwość align-content wraz z wartością flex-start

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   #flexbox {
    height:300px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    display:flex;
    flex-wrap:wrap;
    align-content:flex-start;

    display:-webkit-flex;
    -webkit-flex-wrap:wrap;
    -webkit-align-content:flex-start;
   }

   #flexbox > div {
    flex-basis:40%;
    -webkit-flex-basis:40%;
    margin:5px;
    padding:5px;
    background-color:#5DD;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div>div - 1</div>
   <div>div - 2</div>
   <div>div - 3</div>
   <div>div - 4</div>
   <div>div - 5</div>
   <div>div - 6</div>
  </div>

 </body>
</html>

flex-end

flex-end - cały układ dzieci elementu HTML, który ma w sobie cechy elastycznego pudełka, zostanie wyrównany do końcowego marginesu rodzica.

Efekt ten może zaistnieć wzdłuż poziomu lub pionu, w zależności w jakim kierunku są wyświetlone dzieci elementu rodzica, za co odpowiada właściwość flex-direction.

Przykład
div - 1
div - 2
div - 3
div - 4
div - 5
div - 6

cała zawartość elastycznego układu elementów HTML została wyrównana do dolnego marginesu elementu rodzica, ponieważ do wspomnianego elementu rodzica została dodana właściwość align-content wraz z wartością flex-end

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   #flexbox {
    height:300px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    display:flex;
    flex-wrap:wrap;
    align-content:flex-end;

    display:-webkit-flex;
    -webkit-flex-wrap:wrap;
    -webkit-align-content:flex-end;
   }

   #flexbox > div {
    flex-basis:40%;
    -webkit-flex-basis:40%;
    margin:5px;
    padding:5px;
    background-color:#5DD;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div>div - 1</div>
   <div>div - 2</div>
   <div>div - 3</div>
   <div>div - 4</div>
   <div>div - 5</div>
   <div>div - 6</div>
  </div>

 </body>
</html>

center

center - cały układ dzieci elementu HTML, który ma w sobie cechy elastycznego pudełka, zostanie w nim wycentrowany.

Efekt ten może zaistnieć wzdłuż poziomu lub pionu, w zależności w jakim kierunku są wyświetlone dzieci elementu rodzica, za co odpowiada właściwość flex-direction.

Przykład
div - 1
div - 2
div - 3
div - 4
div - 5
div - 6

cała zawartość elastycznego układu elementów HTML została wyśrodkowana, ponieważ do elementu rodzica została dodana właściwość align-content wraz z wartością center

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   #flexbox {
    height:300px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    display:flex;
    flex-wrap:wrap;
    align-content:center;

    display:-webkit-flex;
    -webkit-flex-wrap:wrap;
    -webkit-align-content:center;
   }

   #flexbox > div {
    flex-basis:40%;
    -webkit-flex-basis:40%;
    margin:5px;
    padding:5px;
    background-color:#5DD;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div>div - 1</div>
   <div>div - 2</div>
   <div>div - 3</div>
   <div>div - 4</div>
   <div>div - 5</div>
   <div>div - 6</div>
  </div>

 </body>
</html>

space-between

space-between - cały układ dzieci elementu HTML, który ma w sobie cechy elastycznego pudełka, zostanie wyjustowany do obu marginesów rodzica.

Efekt ten może zaistnieć wzdłuż poziomu lub pionu, w zależności w jakim kierunku są wyświetlone dzieci elementu rodzica, za co odpowiada właściwość flex-direction.

Przykład
div - 1
div - 2
div - 3
div - 4
div - 5
div - 6

cała zawartość elastycznego układu elementów HTML została wyjustowana, czyli wyrównana do obu marginesów elementu rodzica, ponieważ do wspomnianego elementu rodzica została dodana właściwość align-content wraz z wartością space-between

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   #flexbox {
    height:300px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    display:flex;
    flex-wrap:wrap;
    align-content:space-between;

    display:-webkit-flex;
    -webkit-flex-wrap:wrap;
    -webkit-align-content:space-between;
   }

   #flexbox > div {
    flex-basis:40%;
    -webkit-flex-basis:40%;
    margin:5px;
    padding:5px;
    background-color:#5DD;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div>div - 1</div>
   <div>div - 2</div>
   <div>div - 3</div>
   <div>div - 4</div>
   <div>div - 5</div>
   <div>div - 6</div>
  </div>

 </body>
</html>

space-around

space-around - cały układ dzieci elementu HTML, który ma w sobie cechy elastycznego pudełka, zostanie wyjustowany do obu marginesów rodzica.

Jeżeli pomiędzy wierszami lub kolumnami dzieci elementu rodzica istnieje wolna przestrzeń to zostanie ona równomiernie rozłożona pomiędzy wierszami lub kolumnami dzieci elementu rodzica. Dodatkowo przy skrajnych marginesach rodzica zostanie utworzona dodatkowa wolna przestrzeń, której rozmiar będzie wynosił połowę wartości wolnej przestrzeni pomiędzy dwoma wierszami lub kolumnami dzieci elementu rodzica.

Efekt ten może zaistnieć wzdłuż poziomu lub pionu, w zależności w jakim kierunku są wyświetlone dzieci elementu rodzica, za co odpowiada właściwość flex-direction.

Przykład
div - 1
div - 2
div - 3
div - 4
div - 5
div - 6

cała zawartość elastycznego układu elementów HTML została wyjustowana z zachowaniem dodatkowych odstępów po stronach obu marginesów rodzica, ponieważ do wspomnianego elementu rodzica została dodana właściwość align-content wraz z wartością space-around

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   #flexbox {
    height:300px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    display:flex;
    flex-wrap:wrap;
    align-content:space-around;

    display:-webkit-flex;
    -webkit-flex-wrap:wrap;
    -webkit-align-content:space-around;
   }

   #flexbox > div {
    flex-basis:40%;
    -webkit-flex-basis:40%;
    margin:5px;
    padding:5px;
    background-color:#5DD;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div>div - 1</div>
   <div>div - 2</div>
   <div>div - 3</div>
   <div>div - 4</div>
   <div>div - 5</div>
   <div>div - 6</div>
  </div>

 </body>
</html>

stretch

stretch - cały układ dzieci elementu HTML, który ma w sobie cechy elastycznego pudełka, zostanie wyrównany do obu marginesów elementu rodzica. Jest to wartość domyślna.

Efekt ten może zaistnieć wzdłuż poziomu lub pionu, w zależności w jakim kierunku są wyświetlone dzieci elementu rodzica, za co odpowiada właściwość flex-direction.

Przykład
div - 1
div - 2
div - 3
div - 4
div - 5
div - 6

domyślnie cała zawartość elastycznego układu elementów HTML jest rozciągnięta do obu marginesów elementu rodzica

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   #flexbox {
    height:300px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    display:flex;
    flex-wrap:wrap;

    display:-webkit-flex;
    -webkit-flex-wrap:wrap;
   }

   #flexbox > div {
    flex-basis:40%;
    -webkit-flex-basis:40%;
    margin:5px;
    padding:5px;
    background-color:#5DD;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div>div - 1</div>
   <div>div - 2</div>
   <div>div - 3</div>
   <div>div - 4</div>
   <div>div - 5</div>
   <div>div - 6</div>
  </div>

 </body>
</html>