line-height

Za pomocą właściwości line-height możemy kontrolować wysokość wierszy elementu, dzięki czemu możemy zmniejszyć bądź też zwiększyć odstęp pomiędzy wierszami tekstu, który został umieszczony w danym elemencie HTML.

Dostępne wartości dla właściwości line-height
Wartość Opis
wartość określenie własnej wartości wysokości wierszy
normal domyślna wartość wysokości wierszy
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości line-height
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość line-height możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie jest
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • normal
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie tak
Interpretacja właściwości line-height
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Właściwość line-height pojawiła się od specyfikacji CSS1

wartość wyrażona w dostępnej jednostce

wartość - do określenia wysokości wierszy możemy użyć wartości wyrażonych w różnych jednostkach występujących w CSS.

Przykład
wartość wysokości wierszy w tym elemencie p wynosi 50 pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość line-height wraz z wartością 50px
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    line-height:50px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   wartość wysokości wierszy w tym elemencie p wynosi 50 pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość line-height wraz z wartością 50px
  </p>

 </body>
</html>

normal

normal - jest to wartość domyślna, która określa wysokość wierszy w elemencie HTML.

Przykład
domyślnie wartość wysokości wierszy elementów HTML jest ustalana automatycznie przez przeglądarkę internetową
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   domyślnie wartość wysokości wierszy elementów HTML jest ustalana automatycznie przez przeglądarkę internetową
  </p>

 </body>
</html>