Ostatnio edytowany:

sekwencja wartości

Autor: Virtual Patriot

Opis

Wartości niektórych właściwości CSS możemy podać jako sekwencję wartości. Sekwencja wartości to połączenie kilku grup wartości lub kilku wzorców wartości lub kilku wartości danej właściwości CSS. Z reguły każdy kolejny składnik tworzący tę samą sekwencję wartości należy oddzielić od poprzedniego składnika dokładnie jednym znakiem przecinka.

/*
 ### TEXT-SHADOW ###############################
 ## X   |przesunięcie w poziomie cienia| ##
 ## Y   |przesunięcie w pionie cienia | ##
 ## BLUR  |rozmycie cienia        | ##
 ## COLOR |kolor cienia         | ##
 ###############################################

 ----------------------------------------------------
 Sekwencja wartości właściwości "text-shadow"
 utworzona z jednego składnika,
 z jednego wzorca wartości właściwości "text-shadow":

 - text-shadow:x y blur color;
 ----------------------------------------------------
 Sekwencja wartości właściwości "text-shadow"
 utworzona z dwóch składników,
 z dwóch wzorców wartości właściwości "text-shadow":

 - text-shadow:x y blur color,
        x y blur color;
 ----------------------------------------------------
 Sekwencja wartości właściwości "text-shadow"
 utworzona z trzech składników,
 z trzech wzorców wartości właściwości "text-shadow":

 - text-shadow:x y blur color,
        x y blur color,
        x y blur color;
 ----------------------------------------------------
 itd.
*/

/* Przykładowe reguły CSS */
div {
 text-shadow:1px 1px 0 white;
}

div {
 text-shadow:1px 1px 0 white,
       2px 2px 2px red;
}

div {
 text-shadow:1px 1px 0 white,
       2px 2px 1px red,
       3px 3px 2px black;
}

Przykład

 text-shadow:1px 1px 0 white, 2px 2px 3px blue;
tekst tego elementu "div" posiada dwa różne efekty cienia jednocześnie, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "text-shadow" wraz z następującą sekwencją wartości: "1px 1px 0 white, 2px 2px 3px blue"

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    text-shadow:1px 1px 0 white, 2px 2px 3px blue;
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#CBFFFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   tekst tego elementu "div" posiada dwa różne efekty cienia jednocześnie, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "text-shadow" wraz z następującą sekwencją wartości: "1px 1px 0 white, 2px 2px 3px blue"
  </div>

 </body>
</html>

Interpretacja

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak