Ostatnio edytowany:

repeating-radial-gradient()

Autor: Virtual Patriot

Przeznaczenie funkcji repeating-radial-gradient()

Za pomocą funkcji repeating-radial-gradient() możemy utworzyć obrazek w postaci powtarzającego się gradientu promienistego.

Parametry funkcji repeating-radial-gradient()

Ważne

należy podać przynajmniej dwie pary parametrów color stop (możemy podać więcej par, dzięki czemu nowo powstający powtarzający się gradient promienisty będzie mógł składać się z większej liczby kolorów (parametr stop nie jest parametrem wymaganym, ponadto każdą kolejną parę wspomnianych parametrów należy oddzielić od poprzedniej pary dokładnie jednym znakiem przecinka))

Przykładowe zapisy

repeating-radial-gradient(red, gold)

repeating-radial-gradient(ellipse, red 0%, gold 50%)

repeating-radial-gradient(ellipse 100px 50px, red 0%, gold 50%)

repeating-radial-gradient(circle closest-corner, red 0%, gold 50%)

repeating-radial-gradient(circle 50px at left bottom, red 0%, gold 100%)

repeating-radial-gradient(ellipse 25% 10% at -25px 60px, red 0%, gold 100%)

shape

Parametr shape nie jest wymaganym parametrem funkcji repeating-radial-gradient(). Parametr shape określa kształt, jaki powinien posiadać nowo powstający powtarzający się gradient promienisty.

Wartość domyślna

circle (gdy dla parametru size zdecydowaliśmy się podać dokładnie jedną wartość) lub ellipse (gdy dla parametru size zdecydowaliśmy się podać dokładnie dwie wartości)

Dostępne wartości parametru shape

circle

Wartość circle parametru shape określa okrągły kształt dla nowo powstającego powtarzającego się gradientu promienistego.

ellipse

Wartość ellipse parametru shape określa eliptyczny kształt dla nowo powstającego powtarzającego się gradientu promienistego.

size

Parametr size nie jest wymaganym parametrem funkcji radial-gradient(). Parametr size określa rozmiar promienia lub promieni nowo powstającego powtarzającego się gradientu promienistego.

Dostępne wartości

dowolna nieujemna liczba wraz z wybraną jednostką absolutną lub jednostką relatywną. Procenty, lecz tylko wtedy, gdy dla parametru shape zdecydowaliśmy się podać wartość ellipse.

Sposób podawania

gdy dla parametru shape zdecydowaliśmy się podać wartość circle, wtedy należy podać dokładnie jedną wybraną wartość (wartość ta określi rozmiar promienia nowo powstającego powtarzającego się gradientu promienistego). Gdy dla parametru shape zdecydowaliśmy się podać wartość ellipse, wtedy należy podać dokładnie dwie wybrane wartości (pierwsza wartość określi rozmiar promienia na poziomej osi X nowo powstającego powtarzającego się gradientu promienistego, a druga wartość określi rozmiar promienia na pionowej osi Y nowo powstającego powtarzającego się gradientu promienistego).

Wartości procentowe

wartości procentowe liczone są względem aktualnego rozmiaru obszaru, w którym tworzy się nowo powstający powtarzający się gradient promienisty (pierwsza wartość liczona jest względem aktualnego rozmiaru szerokości wspomnianego obszaru, a druga wartość liczona jest względem aktualnego rozmiaru wysokości wspomnianego obszaru)

Wartość domyślna

farthest-corner

Dodatkowe dostępne wartości parametru size

Ważne

zawsze podajemy tylko jedną wartość (niezależnie od tego, jaką wartość zdecydowaliśmy się podać dla parametru shape)

gdy dla parametru shape zdecydowaliśmy się podać wartość ellipse, wtedy wybrana przez nas wartość parametru size określi zarówno rozmiar promienia na poziomej osi X, jak i rozmiar promienia na pionowej osi Y

closest-side

Wartość closest-side parametru size sprawia, że rozmiarem promienia lub promieni nowo powstającego powtarzającego się gradientu promienistego będzie długość od środka nowo powstającego powtarzającego się gradientu promienistego do najbliżej położonej krawędzi obszaru, w którym tworzy się nowo powstający powtarzający się gradient promienisty.

farthest-side

Wartość farthest-side parametru size sprawia, że rozmiarem promienia lub promieni nowo powstającego powtarzającego się gradientu promienistego będzie długość od środka nowo powstającego powtarzającego się gradientu promienistego do najdalej położonej krawędzi obszaru, w którym tworzy się nowo powstający powtarzający się gradient promienisty.

closest-corner

Wartość closest-corner parametru size sprawia, że rozmiar promienia lub promieni nowo powstającego powtarzającego się gradientu promienistego będzie uzależniony od środka nowo powstającego powtarzającego się gradientu promienistego oraz od najbliżej położonego rogu obszaru, w którym tworzy się nowo powstający powtarzający się gradient promienisty.

farthest-corner

Wartość farthest-corner parametru size sprawia, że rozmiar promienia lub promieni nowo powstającego powtarzającego się gradientu promienistego będzie uzależniony od środka nowo powstającego powtarzającego się gradientu promienistego oraz od najdalej położonego rogu obszaru, w którym tworzy się nowo powstający powtarzający się gradient promienisty.

position

Parametr position nie jest wymaganym parametrem funkcji repeating-radial-gradient(). Parametr position określa miejsce, gdzie powinien znaleźć się środek nowo powstającego powtarzającego się gradientu promienistego.

Dostępne wartości

wartości pozycjonujące lub dowolna liczba wraz z wybraną jednostką absolutną lub jednostką relatywną lub procenty

Sposób podawania

po słowie kluczowym at należy podać dokładnie jedną wybraną lub dokładnie dwie wybrane wartości. Gdy podamy tylko jedną wartość, wtedy wartością domyślną drugiej wartości będzie wartość center. Pierwsza wartość odpowiada za przesunięcie środka nowo powstającego powtarzającego się gradientu promienistego w poziomie względem lewej krawędzi obszaru, w którym tworzy się nowo powstający powtarzający się gradient promienisty (wartości dodatnie przesuwają w prawo, wartości ujemne przesuwają w lewo). Druga wartość odpowiada za przesunięcie środka nowo powstającego powtarzającego się gradientu promienistego w pionie względem górnej krawędzi obszaru, w którym tworzy się nowo powstający powtarzający się gradient promienisty (wartości dodatnie przesuwają w dół, wartości ujemne przesuwają w górę).

Wartości procentowe

wartości procentowe liczone są względem aktualnego rozmiaru obszaru, w którym tworzy się nowo powstający powtarzający się gradient promienisty (pierwsza wartość liczona jest względem aktualnego rozmiaru szerokości wspomnianego obszaru, a druga wartość liczona jest względem aktualnego rozmiaru wysokości wspomnianego obszaru)

Wartość domyślna

center

color

Parametr color jest wymaganym parametrem funkcji repeating-radial-gradient(). Parametr color określa jeden z kolorów, który powinien tworzyć nowo powstający powtarzający się gradient promienisty.

Dostępne wartości

wybrany sposób definiowania wartości koloru w języku CSS

Wartość domyślna

brak

stop

Parametr stop nie jest wymaganym parametrem funkcji repeating-radial-gradient(). Parametr stop określa miejsce, od którego lub do którego powinien zmieniać swoją barwę kolor, który podaliśmy przed danym parametrem stop.

Dostępne wartości

dowolna liczba wraz z wybraną jednostką absolutną lub jednostką relatywną lub procenty

Sposób podawania

wartości kolejnych ewentualnych parametrów stop należy podawać w kolejności rosnącej (jeżeli złamiemy tę zasadę przeglądarka internetowa wybierze wartość dla danego parametru stop na podstawie największej wartości któregoś z parametrów stop występującego przed danym parametrem stop). Gdy któryś z kolejnych parametrów stop będzie posiadał tą samą wartość, wtedy kolejnym kolorem tworzącym nowo powstający powtarzający się gradient promienisty będzie ten kolor, który występuje wraz z parametrem stop podanym przez nas najpóźniej.

Wartości ujemne

wartości ujemne umożliwiają rozpoczęcie tworzenia nowo powstającego powtarzającego się gradientu promienistego od nieco innego koloru (bardziej jaśniejszego lub bardziej ciemniejszego)

Wartości procentowe

wartości procentowe liczone są względem aktualnego rozmiaru nowo powstającego powtarzającego się gradientu promienistego

Wartość domyślna

wartość określona przez przeglądarkę internetową w celu równomiernego rozmieszczenia kolorów względem siebie w rozmiarze nowo powstającego powtarzającego się gradientu promienistego

Właściwości CSS dla funkcji repeating-radial-gradient()

 1. background-image
 2. box-reflect
 3. mask-image
 4. shape-outside

Przykład funkcji repeating-radial-gradient()

 background-image:repeating-radial-gradient(circle 75px at bottom, red 0%, orange 50%, yellow 100%);
do obszaru tła tego elementu "div" został dodany obrazek w postaci powtarzającego się gradientu promienistego, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "background-image" wraz z wartością w postaci funkcji "repeating-radial-gradient()", w której to funkcji zostały użyte następujące wartości: "circle 75px at bottom, red 0%, orange 50%, yellow 100%"

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    background-image:repeating-radial-gradient(circle 75px at bottom, red 0%, orange 50%, yellow 100%);
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#CBFFFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   do obszaru tła tego elementu "div" został dodany obrazek w postaci powtarzającego się gradientu promienistego, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "background-image" wraz z wartością w postaci funkcji "repeating-radial-gradient()", w której to funkcji zostały użyte następujące wartości: "circle 75px at bottom, red 0%, orange 50%, yellow 100%"
  </div>

 </body>
</html>

Interpretacja funkcji repeating-radial-gradient()

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 10

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji funkcji .