Ostatnio edytowany:

translateZ()

Autor: Virtual Patriot

Przeznaczenie funkcji translateZ()

Za pomocą funkcji translateZ() możemy wykonać przekształcenie w przestrzeni 3D. Wspomniane przekształcenie polega na przesunięciu elementu HTML względem prostopadłej do punktu zero osi Z.

Parametry funkcji translateZ()

Przykładowe zapisy

translateZ(50px)

translateZ(-50px)

translateZ(10em)

z

Parametr z jest wymaganym parametrem funkcji translateZ(). Parametr z określa wielkość przesunięcia elementu HTML względem prostopadłej do punktu zero osi Z.

Dostępne wartości

dowolna liczba wraz z wybraną jednostką absolutną lub jednostką relatywną

Wartości dodatnie

wartości dodatnie przesuwają element HTML do naszego wzroku wzdłuż prostopadłej do punktu zero osi Z

Wartości ujemne

wartości ujemne przesuwają element HTML od naszego wzroku wzdłuż prostopadłej do punktu zero osi Z

Wartość domyślna

0

translateZ(100px)

przekształcenie elementu HTML za pomocą funkcji translateZ()

Właściwości CSS dla funkcji translateZ()

 1. transform

Przykład funkcji translateZ()

 transform:perspective(300px) translateZ(40px);

Przykładowy element "div" został przysunięty do naszego wzroku o 40 pikseli względem prostopadłej do punktu zero osi Z, ponieważ do wspomnianego elementu "div" została dodana właściwość "transform" wraz z kombinacją wartości zawierającą między innymi funkcję "translateZ()", w której to funkcji została użyta wartość "40px".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    transform:perspective(300px) translateZ(40px);
    margin:0 auto;
    width:300px;
    height:120px;
    font-size:1.3em;
    background-color:#CBFFFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>div</div>

 </body>
</html>

Interpretacja funkcji translateZ()

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 10

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji funkcji .