Ostatnio edytowany:

translate3d()

Autor: Virtual Patriot

Przeznaczenie funkcji translate3d()

Za pomocą funkcji translate3d() możemy wykonać przekształcenie w przestrzeni 3D. Wspomniane przekształcenie polega na jednoczesnym przesunięciu elementu HTML względem poziomej osi X oraz względem pionowej osi Y oraz względem prostopadłej do punktu zero osi Z.

Parametry funkcji translate3d()

Przykładowe zapisy

translate3d(100px, 200px, 50px)

translate3d(150px, -25%, -75px)

translate3d(0, 0, 10em)

x

Parametr x jest wymaganym parametrem funkcji translate3d(). Parametr x określa wielkość przesunięcia elementu HTML względem poziomej osi X.

Dostępne wartości

dowolna liczba wraz z wybraną jednostką absolutną lub jednostką relatywną lub procenty

Wartości dodatnie

wartości dodatnie przesuwają element HTML w prawo wzdłuż poziomej osi X

Wartości ujemne

wartości ujemne przesuwają element HTML w lewo wzdłuż poziomej osi X

Wartości procentowe

wartości procentowe liczone są względem aktualnego rozmiaru szerokości przekształcanego elementu HTML

Wartość domyślna

0

y

Parametr y jest wymaganym parametrem funkcji translate3d(). Parametr y określa wielkość przesunięcia elementu HTML względem pionowej osi Y.

Dostępne wartości

dowolna liczba wraz z wybraną jednostką absolutną lub jednostką relatywną lub procenty

Wartości dodatnie

wartości dodatnie przesuwają element HTML w dół wzdłuż pionowej osi Y

Wartości ujemne

wartości ujemne przesuwają element HTML w górę wzdłuż pionowej osi Y

Wartości procentowe

wartości procentowe liczone są względem aktualnego rozmiaru wysokości przekształcanego elementu HTML

Wartość domyślna

0

z

Parametr z jest wymaganym parametrem funkcji translate3d(). Parametr z określa wielkość przesunięcia elementu HTML względem prostopadłej do punktu zero osi Z.

Dostępne wartości

dowolna liczba wraz z wybraną jednostką absolutną lub jednostką relatywną

Wartości dodatnie

wartości dodatnie przesuwają element HTML do naszego wzroku wzdłuż prostopadłej do punktu zero osi Z

Wartości ujemne

wartości ujemne przesuwają element HTML od naszego wzroku wzdłuż prostopadłej do punktu zero osi Z

Wartość domyślna

0

translate3d(100px, 50px, 75px)

przekształcenie elementu HTML za pomocą funkcji translate3d()

Właściwości CSS dla funkcji translate3d()

 1. transform

Przykład funkcji translate3d()

 transform:perspective(300px) translate3d(50px, 75px, 40px);

Przykładowy element "div" został przesunięty w prawo o 50 pikseli względem poziomej osi X oraz w dół o 75 pikseli względem pionowej osi Y oraz do naszego wzroku o 40 pikseli względem prostopadłej do punktu zero osi Z, ponieważ do wspomnianego elementu "div" została dodana właściwość "transform" wraz z kombinacją wartości zawierającą między innymi funkcję "translate3d()", w której to funkcji zostały użyte następujące wartości: "50px, 75px, 40px".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    transform:perspective(300px) translate3d(50px, 75px, 40px);
    margin:0 auto;
    width:300px;
    height:120px;
    font-size:1.3em;
    background-color:#CBFFFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>div</div>

 </body>
</html>

Interpretacja funkcji translate3d()

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 10

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji funkcji .