Ostatnio edytowany:

skewY()

Autor: Virtual Patriot

Przeznaczenie funkcji skewY()

Za pomocą funkcji skewY() możemy wykonać przekształcenie w przestrzeni 2D. Wspomniane przekształcenie polega na pochyleniu elementu HTML względem pionowej osi Y.

Parametry funkcji skewY()

Przykładowe zapisy

skewY(15deg)

skewY(-120deg)

skewY(1.4turn)

skewY(125grad)

skewY(2rad)

y

Parametr y jest wymaganym parametrem funkcji skewY(). Parametr y określa wielkość pochylenia elementu HTML względem pionowej osi Y.

Dostępne wartości

dowolna liczba wraz z wybraną jednostką miary kąta

Wartości dodatnie

wartości dodatnie pochylają element HTML w górę do pionowej osi Y

Wartości ujemne

wartości ujemne pochylają element HTML w dół do pionowej osi Y

Wartość domyślna

0

skewY(30deg)

przekształcenie elementu HTML za pomocą funkcji skewY()

Właściwości CSS dla funkcji skewY()

 1. transform

Przykład funkcji skewY()

 transform:skewY(30deg);

Przykładowy element "div" został pochylony w górę o kąt 30 stopni względem pionowej osi Y, ponieważ do wspomnianego elementu "div" została dodana właściwość "transform" wraz z wartością w postaci funkcji "skewY()", w której to funkcji została użyta wartość "30deg".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    transform:skewY(30deg);
    margin:0 auto;
    width:300px;
    height:120px;
    font-size:1.3em;
    background-color:#CBFFFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>div</div>

 </body>
</html>

Interpretacja funkcji skewY()

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 9

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji funkcji .