Ostatnio edytowany:

sepia()

Autor: Virtual Patriot

Przeznaczenie funkcji sepia()

Za pomocą funkcji sepia() możemy określić procent sepii koloru.

Parametry funkcji sepia()

Przykładowe zapisy

sepia(90%)

sepia(0.9)

sepia(45.7%)

sepia(0.457)

percent

Parametr percent jest wymaganym parametrem funkcji sepia(). Parametr percent określa procent sepii koloru. Im większy procent tym kolor będzie bardziej przypominał styl sepii.

Zakres wartości

0 - 100% lub 0.0 - 1.0

Wartość domyślna

0

Właściwości CSS dla funkcji sepia()

 1. filter
 2. backdrop-filter

Przykład funkcji sepia()

 filter:sepia(100%);
obrazek przed zmianą kolorystyki za pomocą funkcji sepia() obrazek po zmianie kolorystyki za pomocą funkcji sepia()

Procent sepii kolorów przykładowego elementu "img" został zmieniony, ponieważ do wspomnianego elementu "img" została dodana właściwość "filter" wraz z wartością w postaci funkcji "sepia()", w której to funkcji została użyta wartość "100%".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   img {
    filter:sepia(100%);
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <img src="http://webkod.pl/files/css/zwierze-01.png" alt="zdjęcie lwa">

 </body>
</html>

Interpretacja funkcji sepia()

Firefox

tak, lecz tylko wraz z właściwością filter

Google Chrome

tak, lecz tylko wraz z właściwością filter

Safari

tak

Opera

tak, lecz tylko wraz z właściwością filter

Internet Explorer

nie

Edge

tak, lecz tylko wraz z właściwością filter

Zobacz więcej informacji o interpretacji funkcji .