Ostatnio edytowany:

scaleY()

Autor: Virtual Patriot

Przeznaczenie funkcji scaleY()

Za pomocą funkcji scaleY() możemy wykonać przekształcenie w przestrzeni 2D. Wspomniane przekształcenie polega na przeskalowaniu rozmiaru wysokości elementu HTML względem pionowej osi Y.

Parametry funkcji scaleY()

Przykładowe zapisy

scaleY(0.25)

scaleY(3)

scaleY(-0.75)

y

Parametr y jest wymaganym parametrem funkcji scaleY(). Parametr y określa wielkość przeskalowania rozmiaru wysokości elementu HTML względem pionowej osi Y.

Dostępne wartości

dowolna liczba

Warto wiedzieć, że

wartości mieszczące się w przedziale od -1.0 do 1.0 zmniejszają rozmiar wysokości elementu HTML

wartości większe niż wartość 1.0 lub mniejsze niż wartość -1.0 zwiększają rozmiar wysokości elementu HTML

Wartości dodatnie

wartości dodatnie skalują rozmiar wysokości elementu HTML w domyślnym kierunku wzdłuż pionowej osi Y

Wartości ujemne

wartości ujemne skalują rozmiar wysokości elementu HTML w odwrotnym kierunku wzdłuż pionowej osi Y

Wartość domyślna

1.0

scaleY(0.4)

przekształcenie elementu HTML za pomocą funkcji scaleY()

Właściwości CSS dla funkcji scaleY()

 1. transform

Przykład funkcji scaleY()

 transform:scaleY(0.75);

Rozmiar wysokości przykładowego elementu "div" został przeskalowany o wartość "0.75" względem pionowej osi Y, ponieważ do wspomnianego elementu "div" została dodana właściwość "transform" wraz z wartością w postaci funkcji "scaleY()", w której to funkcji została użyta wartość "0.75".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    transform:scaleY(0.75);
    margin:0 auto;
    width:300px;
    height:120px;
    font-size:1.3em;
    background-color:#CBFFFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>div</div>

 </body>
</html>

Interpretacja funkcji scaleY()

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 9

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji funkcji .