Ostatnio edytowany:

rotateY()

Autor: Virtual Patriot

Przeznaczenie funkcji rotateY()

Za pomocą funkcji rotateY() możemy wykonać przekształcenie w przestrzeni 3D. Wspomniane przekształcenie polega na obrocie elementem HTML względem pionowej osi Y.

Parametry funkcji rotateY()

Przykładowe zapisy

rotateY(35deg)

rotateY(-25deg)

rotateY(0.6turn)

rotateY(150grad)

rotateY(2.64rad)

y

Parametr y jest wymaganym parametrem funkcji rotateY(). Parametr y określa wielkość obrotu elementem HTML względem pionowej osi Y.

Dostępne wartości

dowolna liczba wraz z wybraną jednostką miary kąta

Wartości dodatnie

wartości dodatnie obracają element HTML w domyślnym kierunku względem pionowej osi Y

Wartości ujemne

wartości ujemne obracają element HTML w odwrotnym kierunku względem pionowej osi Y

Wartość domyślna

0

rotateY(45deg)

przekształcenie elementu HTML za pomocą funkcji rotateY()

Właściwości CSS dla funkcji rotateY()

 1. transform

Przykład funkcji rotateY()

 transform:perspective(300px) rotateY(45deg);

Przykładowy element "div" został obrócony w domyślnym kierunku o kąt 45 stopni względem pionowej osi Y, ponieważ do wspomnianego elementu "div" została dodana właściwość "transform" wraz z kombinacją wartości zawierającą między innymi funkcję "rotateY()", w której to funkcji została użyta wartość "45deg".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    transform:perspective(300px) rotateY(45deg);
    margin:0 auto;
    width:300px;
    height:120px;
    font-size:1.3em;
    background-color:#CBFFFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>div</div>

 </body>
</html>

Interpretacja funkcji rotateY()

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 10

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji funkcji .