Ostatnio edytowany:

rotate3d()

Autor: Virtual Patriot

Przeznaczenie funkcji rotate3d()

Za pomocą funkcji rotate3d() możemy wykonać przekształcenie w przestrzeni 3D. Wspomniane przekształcenie polega na obrocie elementem HTML względem wektora 3D wyznaczonego przez stosunek długości wektorów znajdujących się na osi X, osi Y oraz osi Z.

Parametry funkcji rotate3d()

Ważne

wektor 3D istnieje tylko wtedy, gdy przynajmniej jeden z parametrów x, y, z posiada wartość różną od wartości 0

Przykładowe zapisy

rotate3d(1, 1, 1, 45deg)

rotate3d(1, 2.5, 3, 75deg)

rotate3d(-1, 2, 1, -0.75turn)

rotate3d(-1, -1, -1, 100grad)

rotate3d(1, 0, 0, 1.57rad)

x

Parametr x jest wymaganym parametrem funkcji rotate3d(). Parametr x określa długość wektora X.

Dostępne wartości

dowolna liczba

Wartości dodatnie

wartości dodatnie tworzą długość wektora X po stronie dodatnich wartości na poziomej osi X

Wartości ujemne

wartości ujemne tworzą długość wektora X po stronie ujemnych wartości na poziomej osi X

Wartość domyślna

0

y

Parametr y jest wymaganym parametrem funkcji rotate3d(). Parametr y określa długość wektora Y.

Dostępne wartości

dowolna liczba

Wartości dodatnie

wartości dodatnie tworzą długość wektora Y po stronie dodatnich wartości na pionowej osi Y

Wartości ujemne

wartości ujemne tworzą długość wektora Y po stronie ujemnych wartości na pionowej osi Y

Wartość domyślna

0

z

Parametr z jest wymaganym parametrem funkcji rotate3d(). Parametr z określa długość wektora Z.

Dostępne wartości

dowolna liczba

Wartości dodatnie

wartości dodatnie tworzą długość wektora Z po stronie dodatnich wartości na prostopadłej do punktu zero osi Z

Wartości ujemne

wartości ujemne tworzą długość wektora Z po stronie ujemnych wartości na prostopadłej do punktu zero osi Z

Wartość domyślna

0

angle

Parametr angle jest wymaganym parametrem funkcji rotate3d(). Parametr angle określa wielkość obrotu elementem HTML względem wektora 3D wyznaczonego przez stosunek długości wektorów znajdujących się na osi X, osi Y oraz osi Z.

Dostępne wartości

dowolna liczba wraz z wybraną jednostką miary kąta

Wartości dodatnie

wartości dodatnie obracają element HTML w domyślnym kierunku względem wektora 3D

Wartości ujemne

wartości ujemne obracają element HTML w odwrotnym kierunku względem wektora 3D

Wartość domyślna

0

rotate3d(1, 1, 1, 45deg)

przekształcenie elementu HTML za pomocą funkcji rotate3d()

Właściwości CSS dla funkcji rotate3d()

 1. transform

Przykład funkcji rotate3d()

 transform:perspective(300px) rotate3d(1, 1, 1, 45deg);

Przykładowy element "div" został obrócony w domyślnym kierunku o kąt 45 stopni względem wektora 3D wyznaczonego przez stosunek długości wektorów znajdujących się na osi X, osi Y oraz osi Z, ponieważ do wspomnianego elementu "div" została dodana właściwość "transform" wraz z kombinacją wartości zawierającą między innymi funkcję "rotate3d()", w której to funkcji zostały użyte następujące wartości: "1, 1, 1, 45deg".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    transform:perspective(300px) rotate3d(1, 1, 1, 45deg);
    margin:0 auto;
    width:300px;
    height:120px;
    font-size:1.3em;
    background-color:#CBFFFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>div</div>

 </body>
</html>

Interpretacja funkcji rotate3d()

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 10

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji funkcji .