Ostatnio edytowany:

rotate()

Autor: Virtual Patriot

Przeznaczenie funkcji rotate()

Za pomocą funkcji rotate() możemy wykonać przekształcenie w przestrzeni 2D. Wspomniane przekształcenie polega na obrocie elementem HTML względem punktu zero.

Parametry funkcji rotate()

Przykładowe zapisy

rotate(45deg)

rotate(-30deg)

rotate(0.75turn)

rotate(120grad)

rotate(3.14rad)

angle

Parametr angle jest wymaganym parametrem funkcji rotate(). Parametr angle określa wielkość obrotu elementem HTML względem punktu zero.

Dostępne wartości

dowolna liczba wraz z wybraną jednostką miary kąta

Wartości dodatnie

wartości dodatnie obracają element HTML w prawo względem punktu zero

Wartości ujemne

wartości ujemne obracają element HTML w lewo względem punktu zero

Wartość domyślna

0

rotate(45deg)

przekształcenie elementu HTML za pomocą funkcji rotate()

Właściwości CSS dla funkcji rotate()

 1. transform

Przykład funkcji rotate()

 transform:rotate(60deg);

Przykładowy element "div" został obrócony w prawo o kąt 60 stopni względem punktu zero, ponieważ do wspomnianego elementu "div" została dodana właściwość "transform" wraz z wartością w postaci funkcji "rotate()", w której to funkcji została użyta wartość "60deg".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    transform:rotate(60deg);
    margin:0 auto;
    width:300px;
    height:120px;
    font-size:1.3em;
    background-color:#CBFFFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>div</div>

 </body>
</html>

Interpretacja funkcji rotate()

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 9

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji funkcji .