Ostatnio edytowany:

drop-shadow()

Autor: Virtual Patriot

Przeznaczenie funkcji drop-shadow()

Za pomocą funkcji drop-shadow() możemy określić efekt cienia koloru.

Parametry funkcji drop-shadow()

Przykładowe zapisy

drop-shadow(5px 5px)

drop-shadow(5px 5px 2px)

drop-shadow(5px 5px 2px red)

drop-shadow(-0.5em 1em 5px black)

x

Parametr x jest wymaganym parametrem funkcji drop-shadow(). Parametr x określa przesunięcie cienia w poziomie.

Dostępne wartości

dowolna liczba wraz z wybraną jednostką absolutną lub jednostką relatywną

Wartości dodatnie

wartości dodatnie przesuwają cień w prawo względem koloru, do którego dodawany jest efekt cienia

Wartości ujemne

wartości ujemne przesuwają cień w lewo względem koloru, do którego dodawany jest efekt cienia

Wartość domyślna

0

y

Parametr y jest wymaganym parametrem funkcji drop-shadow(). Parametr y określa przesunięcie cienia w pionie.

Dostępne wartości

dowolna liczba wraz z wybraną jednostką absolutną lub jednostką relatywną

Wartości dodatnie

wartości dodatnie przesuwają cień w dół względem koloru, do którego dodawany jest efekt cienia

Wartości ujemne

wartości ujemne przesuwają cień w górę względem koloru, do którego dodawany jest efekt cienia

Wartość domyślna

0

blur

Parametr blur nie jest wymaganym parametrem funkcji drop-shadow(). Parametr blur określa stopień rozmycia cienia. Im większa wartość parametru blur tym stopień rozmycia cienia będzie większy.

Dostępne wartości

dowolna nieujemna liczba wraz z wybraną jednostką absolutną lub jednostką relatywną

Wartość domyślna

0

color

Parametr color nie jest wymaganym parametrem funkcji drop-shadow(). Parametr color określa kolor cienia.

Dostępne wartości

wybrany sposób definiowania wartości koloru w języku CSS

Wartość domyślna

currentColor

Właściwości CSS dla funkcji drop-shadow()

 1. filter
 2. backdrop-filter

Przykład funkcji drop-shadow()

 filter:drop-shadow(3px 3px 2px black);
obrazek przed dodaniem cienia za pomocą funkcji drop-shadow() obrazek po dodaniu cienia za pomocą funkcji drop-shadow()

Wszystkie kolory znajdujące się na przezroczystym tle obrazka reprezentowanego przez przykładowy element "img" posiadają efekt cienia, ponieważ do wspomnianego elementu "img" została dodana właściwość "filter" wraz z wartością w postaci funkcji "drop-shadow()", w której to funkcji zostały użyte następujące wartości: "3px 3px 2px black".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   img {
    filter:drop-shadow(3px 3px 2px black);
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <img src="http://webkod.pl/files/css/obrazek-02.png" alt="wielokąty na przezroczystym tle">

 </body>
</html>

Interpretacja funkcji drop-shadow()

Firefox

tak, lecz tylko wraz z właściwością filter

Google Chrome

tak, lecz tylko wraz z właściwością filter

Safari

tak

Opera

tak, lecz tylko wraz z właściwością filter

Internet Explorer

nie

Edge

tak, lecz tylko wraz z właściwością filter

Zobacz więcej informacji o interpretacji funkcji .