Ostatnio edytowany:

cubic-bezier()

Autor: Virtual Patriot

Przeznaczenie funkcji cubic-bezier()

Za pomocą funkcji cubic-bezier() możemy określić tempo na podstawie Krzywej Béziera.

Parametry funkcji cubic-bezier()

Ważne

w układzie współrzędnych pierwszy punkt kontrolny tworzący Krzywą Béziera znajduje się zawsze w punkcie 0,0, natomiast czwarty punkt kontrolny tworzący Krzywą Béziera znajduje się zawsze w punkcie 1,1. Zobacz również cubic-bezier.com.

Przykładowe zapisy

cubic-bezier(0, 1, 1, 0)

cubic-bezier(0.43, 0.66, 0.19, 0.87)

cubic-bezier(0.7, -0.43, 0.7, 1.43)

x1

Parametr x1 jest wymaganym parametrem funkcji cubic-bezier(). Parametr x1 określa pierwszą wartość współrzędnej drugiego punktu kontrolnego tworzącego Krzywą Béziera.

Zakres wartości

0.0 - 1.0

Wartość domyślna

brak

y1

Parametr y1 jest wymaganym parametrem funkcji cubic-bezier(). Parametr y1 określa drugą wartość współrzędnej drugiego punktu kontrolnego tworzącego Krzywą Béziera.

Dostępne wartości

dowolna liczba

Wartość domyślna

brak

x2

Parametr x2 jest wymaganym parametrem funkcji cubic-bezier(). Parametr x2 określa pierwszą wartość współrzędnej trzeciego punktu kontrolnego tworzącego Krzywą Béziera.

Zakres wartości

0.0 - 1.0

Wartość domyślna

brak

y2

Parametr y2 jest wymaganym parametrem funkcji cubic-bezier(). Parametr y2 określa drugą wartość współrzędnej trzeciego punktu kontrolnego tworzącego Krzywą Béziera.

Dostępne wartości

dowolna liczba

Wartość domyślna

brak

cubic-bezier(0.1, 0.8, 0.8, 0.1)

zmiana tempa animacji elementu HTML za pomocą funkcji cubic-bezier()

Właściwości CSS dla funkcji cubic-bezier()

 1. animation-timing-function
 2. transition-timing-function

Przykład funkcji cubic-bezier()

 animation-timing-function:cubic-bezier(0.1, 0.8, 0.8, 0.1);

Tempem wykonywania się animacji "moja-animacja-1", która została utworzona za pomocą reguły "@keyframes" oraz która została dodana do przykładowego elementu "div", jest tempo utworzone na podstawie Krzywej Béziera, ponieważ do wspomnianego elementu "div" została dodana właściwość "animation-timing-function" wraz z wartością w postaci funkcji "cubic-bezier()", w której to funkcji zostały użyte następujące wartości: "0.1, 0.8, 0.8, 0.1".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    animation-name:moja-animacja-1;
    animation-duration:4000ms;
    animation-timing-function:cubic-bezier(0.1, 0.8, 0.8, 0.1);
    animation-iteration-count:infinite;
    text-align:center;
    width:160px;
    padding:0.5em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#CBFFFF;
   }

   @keyframes moja-animacja-1
   {
     0% { transform:translateX(0); }
     100% { transform:translateX(300px); }
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>div</div>

 </body>
</html>

Interpretacja funkcji cubic-bezier()

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 10

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji funkcji .