Ostatnio edytowany:

brightness()

Autor: Virtual Patriot

Przeznaczenie funkcji brightness()

Za pomocą funkcji brightness() możemy określić procent jasności koloru.

Parametry funkcji brightness()

Przykładowe zapisy

brightness(135%)

brightness(1.35)

brightness(248.8%)

brightness(2.488)

percent

Parametr percent jest wymaganym parametrem funkcji brightness(). Parametr percent określa procent jasności koloru. Im większy procent tym kolor będzie bardziej jaśniejszy.

Zakres wartości

od 0 w górę (procenty lub dowolna liczba)

Wartość domyślna

100% (równoznaczna z wartością 1)

Właściwości CSS dla funkcji brightness()

 1. filter
 2. backdrop-filter

Przykład funkcji brightness()

 filter:brightness(150%);
obrazek przed zmianą kolorystyki za pomocą funkcji brightness() obrazek po zmianie kolorystyki za pomocą funkcji brightness()

Procent jasności kolorów przykładowego elementu "img" został zmieniony, ponieważ do wspomnianego elementu "img" została dodana właściwość "filter" wraz z wartością w postaci funkcji "brightness()", w której to funkcji została użyta wartość "150%".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   img {
    filter:brightness(150%);
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <img src="http://webkod.pl/files/css/zwierze-01.png" alt="zdjęcie lwa">

 </body>
</html>

Interpretacja funkcji brightness()

Firefox

tak, lecz tylko wraz z właściwością filter

Google Chrome

tak, lecz tylko wraz z właściwością filter

Safari

tak

Opera

tak, lecz tylko wraz z właściwością filter

Internet Explorer

nie

Edge

tak, lecz tylko wraz z właściwością filter

Zobacz więcej informacji o interpretacji funkcji .