Selektor :checked

Selektor :checked - wykorzystywany dla elementów formularza typu radio lub checkbox. Selektor określa wygląd elementów, które zaznaczył użytkownik, jak również zaznaczonego domyślnie elementu (tego, który posiada atrybut checked o wartości checked).

Wzór selektora :checked

:checked {
 właściwość:wartość;
}

Przykładowa reguła CSS - selektor :checked

input:checked {
 outline:red double 3px;
}
Objaśnienie przykładowej reguły CSS
Oznaczenie Znaczenie
input:checked Do każdego elementu input typu radio lub checkbox w danym dokumencie HTML, który został zaznaczony
outline dodaj właściwość, która utworzy zarys o następujących cechach:
red double 3px kolor - czerwony, styl - double (ciągła podwójna linia), szerokość - 3 piksele

Przykładowy dokument HTML, w którym został użyty selektor :checked

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   input:checked {
    outline:red double 3px;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <form>
   <p>
    Zaznacz opcję:
    <input type="radio" name="wybierz">
    <input type="radio" name="wybierz" checked="checked">
    <input type="radio" name="wybierz">
   </p>

   <p>
    Zaznacz opcję:
    <input type="checkbox" checked="checked">
    <input type="checkbox">
    <input type="checkbox">
   </p>
  </form>

 </body>
</html>

Rezultat po wyświetleniu dokumentu HTML

Zaznacz opcję:

Zaznacz opcję:

Interpretacja selektora :checked
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer 9+ tak, lecz od wersji 9
Selektor istnieje od specyfikacji CSS3