Selektor :hover

Selektor :hover - selektor określa wygląd każdego podanego typu elementu, na który najedziemy kursorem myszy.

Uwaga Urządzenia mobilne (komórki, tablety itp.) mogą różnie interpretować ten selektor lub wcale, w zależności od typu urządzenia i przedmiotu jakim użytkownik porusza się po ekranie danego urządzenia. W urządzeniach posiadających mysz wszystko jest ok.

Wzór selektora :hover

:hover {
 właściwość:wartość;
}

Przykładowa reguła CSS - selektor :hover

div:hover {
 color:red;
}
Objaśnienie przykładowej reguły CSS
Oznaczenie Znaczenie
div:hover Spraw, aby w momencie gdy najedziemy kursorem myszy na element div, w danym dokumencie HTML
color jego kolor tekstu
red zmienił się na czerwony

Przykładowy dokument HTML, w którym został użyty selektor :hover

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   div:hover {
    color:red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>jestem element - div - najedź na mnie kursorem myszy, a zobaczysz efekt</div>
  <div>jestem element - div - najedź na mnie kursorem myszy, a zobaczysz efekt</div>
  <div>jestem element - div - najedź na mnie kursorem myszy, a zobaczysz efekt</div>

 </body>
</html>

Rezultat po wyświetleniu dokumentu HTML

jestem element - div - najedź na mnie kursorem myszy, a zobaczysz efekt
jestem element - div - najedź na mnie kursorem myszy, a zobaczysz efekt
jestem element - div - najedź na mnie kursorem myszy, a zobaczysz efekt
Interpretacja selektora :hover
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Selektor istnieje od specyfikacji CSS1