Selektor :empty

Selektor :empty - określa wygląd elementów, które nie posiadają zawartości (są puste).

Wzór selektora :empty

:empty {
 właściwość:wartość;
}

Przykładowa reguła CSS - selektor :empty

div:empty {
 background-color:red;
 height:30px;
}
Objaśnienie przykładowej reguły CSS
Oznaczenie Znaczenie
div:empty Do każdego elementu div w danym dokumencie HTML, który nie posiada zawartości, dodaj następujące właściwości:
background-color kolor tła
red czerwony
height wysokość
30px 30 pikseli

Przykładowy dokument HTML, w którym został użyty selektor :empty

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   div:empty {
    background-color:red;
    height:30px;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>pod spodem znajduje się element - div - bez zawartości</div>
  <div></div>

 </body>
</html>

Rezultat po wyświetleniu dokumentu HTML

pod spodem znajduje się element - div - bez zawartości
Interpretacja selektora :empty
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer 9+ tak, lecz od wersji 9
Selektor istnieje od specyfikacji CSS3