Selektor :last-child

Selektor :last-child - służy do wskazania każdego elementu, który jest ostatnim dzieckiem swojego rodzica.

Wzór selektora :last-child

:last-child {
 właściwość:wartość;
}

Przykładowa reguła CSS - selektor :last-child

span:last-child {
 color:red;
}
Objaśnienie przykładowej reguły CSS
Oznaczenie Znaczenie
span:last-child Do każdego elementu span w danym dokumencie HTML, który jest ostatnim dzieckiem swojego rodzica
color dodaj właściwość, która zmieni kolor tekstu
red na czerwony

Przykładowy dokument HTML, w którym został użyty selektor :last-child

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   span:last-child {
    color:red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   <span>ten element - span - jest pierwszym dzieckiem elementu - div</span><br>
   <span>ten element - span - jest drugim dzieckiem elementu - div</span><br>
   <i>ten element - i - jest ostatnim dzieckiem elementu - div</i>
  </div>

  <p>
   <span>ten element - span - jest pierwszym dzieckiem elementu - p</span><br>
   <span>ten element - span - jest drugim dzieckiem elementu - p</span><br>
   <span>ten element - span - jest ostatnim dzieckiem elementu - p</span>
  </p>

  <div>
   <span>ten element - span - jest pierwszym dzieckiem elementu - div</span><br>
   <span>ten element - span - jest drugim dzieckiem elementu - div</span><br>
   <span>ten element - span - jest ostatnim dzieckiem elementu - div</span>
  </div>

 </body>
</html>

Rezultat po wyświetleniu dokumentu HTML

ten element - span - jest pierwszym dzieckiem elementu - div
ten element - span - jest drugim dzieckiem elementu - div
ten element - i - jest ostatnim dzieckiem elementu - div

ten element - span - jest pierwszym dzieckiem elementu - p
ten element - span - jest drugim dzieckiem elementu - p
ten element - span - jest ostatnim dzieckiem elementu - p

ten element - span - jest pierwszym dzieckiem elementu - div
ten element - span - jest drugim dzieckiem elementu - div
ten element - span - jest ostatnim dzieckiem elementu - div
Interpretacja selektora :last-child
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer 9+ tak, lecz od wersji 9
Selektor istnieje od specyfikacji CSS3