Selektor :visited

Selektor :visited - jest przeznaczony dla elementów a, czyli linków. Za pomocą tego selektora określamy wygląd odwiedzonych linków.

Wzór selektora :visited

:visited {
 właściwość:wartość;
}

Przykładowa reguła CSS - selektor :visited

a:visited {
 color:green;
}
Objaśnienie przykładowej reguły CSS
Oznaczenie Znaczenie
a:visited Do każdego odwiedzonego elementu a w danym dokumencie HTML
color dodaj właściwość, która zmieni kolor tekstu
green na zielony

Przykładowy dokument HTML, w którym został użyty selektor :visited

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   a:link {
    color:red;
   }
	 
   a:visited {
    color:green;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <a href="#jeden">po tym jak klikniesz w ten link, stanie się on odwiedzonym linkiem</a><br>
  <a href="#dwa">po tym jak klikniesz w ten link, stanie się on odwiedzonym linkiem</a><br>
  <a href="#trzy">po tym jak klikniesz w ten link, stanie się on odwiedzonym linkiem</a>

 </body>
</html>

Rezultat po wyświetleniu dokumentu HTML

po tym jak klikniesz w ten link, stanie się on odwiedzonym linkiem
po tym jak klikniesz w ten link, stanie się on odwiedzonym linkiem
po tym jak klikniesz w ten link, stanie się on odwiedzonym linkiem
Interpretacja selektora :visited
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Selektor istnieje od specyfikacji CSS1