Selektor :link

Selektor :link - jest przeznaczony dla elementów a, czyli linków. Za pomocą tego selektora określamy wygląd nieodwiedzonych linków.

Wzór selektora :link

:link {
 właściwość:wartość;
}

Przykładowa reguła CSS - selektor :link

a:link {
 color:red;
}
Objaśnienie przykładowej reguły CSS
Oznaczenie Znaczenie
a:link Do każdego nieodwiedzonego elementu a w danym dokumencie HTML
color dodaj właściwość, która zmieni kolor tekstu
red na czerwony

Przykładowy dokument HTML, w którym został użyty selektor :link

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   a:link {
    color:red;
   }
	 
   a:visited {
    color:green;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <a href="#jeden">ten link będzie nieodwiedzonym linkiem do momentu, gdy w niego nie klikniesz</a><br>
  <a href="#dwa">ten link będzie nieodwiedzonym linkiem do momentu, gdy w niego nie klikniesz</a><br>
  <a href="#trzy">ten link będzie nieodwiedzonym linkiem do momentu, gdy w niego nie klikniesz</a>

 </body>
</html>

Rezultat po wyświetleniu dokumentu HTML

ten link będzie nieodwiedzonym linkiem do momentu, gdy w niego nie klikniesz
ten link będzie nieodwiedzonym linkiem do momentu, gdy w niego nie klikniesz
ten link będzie nieodwiedzonym linkiem do momentu, gdy w niego nie klikniesz
Interpretacja selektora :link
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Selektor istnieje od specyfikacji CSS1