Selektor :not()

Selektor :not() - w połączeniu z innym selektorem, określa warunek jaki ma on spełnić, żeby element HTML otrzymał dane właściwości CSS.

Wzór selektora :not()

:not(selektor) {
 właściwość:wartość;
}

Przykładowa reguła CSS - selektor :not()

div:not(.pierwszy) {
 color:red;
}
Objaśnienie przykładowej reguły CSS
Oznaczenie Znaczenie
div:not(.pierwszy) Do każdego elementu div w danym dokumencie HTML, który nie posiada atrybutu class o wartości .pierwszy
color dodaj właściwość, która zmieni kolor tekstu
red na czerwony

Przykładowy dokument HTML, w którym został użyty selektor :not()

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   div:not(.pierwszy) {
    color:red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>tekst w tym elemencie - div - jest koloru czerwonego, ponieważ ten element - div - nie posiada w sobie atrybutu "class" o wartości "pierwszy"</div>
  <div class="pierwszy">tekst w tym elemencie - div - nie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element - div - posiada w sobie atrybutu "class" o wartości "pierwszy"</div>

 </body>
</html>

Rezultat po wyświetleniu dokumentu HTML

tekst w tym elemencie - div - jest koloru czerwonego, ponieważ ten element - div - nie posiada w sobie atrybutu "class" o wartości "pierwszy"
tekst w tym elemencie - div - nie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element - div - posiada w sobie atrybutu "class" o wartości "pierwszy"
Interpretacja selektora :not()
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer 9+ tak, lecz od wersji 9
Selektor istnieje od specyfikacji CSS3