Selektor :only-of-type

Selektor :only-of-type - wskazuje element danego typu, który występuje jedyny raz w innym elemencie HTML, czyli selektor odszukuje element danego typu, który jest jedynym takim dzieckiem innego elementu.

Wzór selektora :only-of-type

:only-of-type {
 właściwość:wartość;
}

Przykładowa reguła CSS - selektor :only-of-type

span:only-of-type {
 color:red;
}
Objaśnienie przykładowej reguły CSS
Oznaczenie Znaczenie
span:only-of-type Do każdego elementu span, który występuje tylko raz w innym elemencie HTML, w danym dokumencie HTML
color dodaj właściwość, która zmieni kolor tekstu
red na czerwony

Przykładowy dokument HTML, w którym został użyty selektor :only-of-type

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   span:only-of-type {
    color:red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   <i>ten element jest pierwszym występującym w tym elemencie - div - elementem - i</i><br>
   <span>ten element jest jedynym występującym w tym elemencie - div - elementem - span</span><br>
   <i>ten element jest drugim występującym w tym elemencie - div - elementem - i</i>
  </div>

  <div>
   <i>ten element jest pierwszym występującym w tym elemencie - div - elementem - i</i><br>
   <span>ten element - span nie jest jedynym elementem typu - span - w tym elemencie - div</span><br>
   <span>ten element - span nie jest jedynym elementem typu - span - w tym elemencie - div</span>
  </div>

  <div>
   <i>ten element jest pierwszym występującym w tym elemencie - div - elementem - i</i><br>
   <i>ten element jest drugim występującym w tym elemencie - div - elementem - i</i><br>
   <span>ten element jest jedynym występującym w tym elemencie - div - elementem - span</span>
  </div>

 </body>
</html>

Rezultat po wyświetleniu dokumentu HTML

ten element jest pierwszym występującym w tym elemencie - div - elementem - i
ten element jest jedynym występującym w tym elemencie - div - elementem - span
ten element jest drugim występującym w tym elemencie - div - elementem - i

ten element jest pierwszym występującym w tym elemencie - div - elementem - i
ten element - span nie jest jedynym elementem typu - span - w tym elemencie - div
ten element - span nie jest jedynym elementem typu - span - w tym elemencie - div

ten element jest pierwszym występującym w tym elemencie - div - elementem - i
ten element jest drugim występującym w tym elemencie - div - elementem - i
ten element jest jedynym występującym w tym elemencie - div - elementem - span
Interpretacja selektora :only-of-type
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer 9+ tak, lecz od wersji 9
Selektor istnieje od specyfikacji CSS3