Selektor :enabled

Selektor :enabled - wykorzystywany dla elementów formularza. Selektor określa wygląd aktywnych elementów formularza (tych, które nie posiadają atrybutu disabled o wartości disabled).

Wzór selektora :enabled

:enabled {
 właściwość:wartość;
}

Przykładowa reguła CSS - selektor :enabled

input:enabled {
 color:red;
}
Objaśnienie przykładowej reguły CSS
Oznaczenie Znaczenie
input:enabled Do każdego elementu input w danym dokumencie HTML, który jest aktywny
color dodaj właściwość, która zmieni kolor tekstu
red na czerwony

Przykładowy dokument HTML, w którym został użyty selektor :enabled

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   input:enabled {
    color:red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <form>
   <input type="text" value="aktywne pole">
   <input type="text" value="nieaktywne pole" disabled="disabled">
   <input type="text" value="aktywne pole">
  </form>

 </body>
</html>

Rezultat po wyświetleniu dokumentu HTML

Interpretacja selektora :enabled
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer 9+ tak, lecz od wersji 9
Selektor istnieje od specyfikacji CSS3