Selektor :first-letter

Selektor :first-letter - służy do zmiany wyglądu pierwszej litery tekstu, który znajduje się w każdym podanym typie elementu.

Wzór selektora :first-letter

:first-letter {
 właściwość:wartość;
}

Selektor :first-letter możemy również zapisywać za pomocą dwóch dwukropek, czyli ::first-letter , dzięki czemu możemy łatwiej odróżnić, w naszym kodzie, selektory pseudoelementów od selektorów pseudoklas, jednak raczej zaleca się posługiwaniem jednym dwukropkiem.

Przykładowa reguła CSS - selektor :first-letter

div:first-letter {
 color:red;
}
Objaśnienie przykładowej reguły CSS
Oznaczenie Znaczenie
div:first-letter Spraw, aby pierwsza litera tekstu w każdym elemencie div, w danym dokumencie HTML
color była koloru
red czerwonego

Przykładowy dokument HTML, w którym został użyty selektor :first-letter

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   div:first-letter {
    color:red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>Pierwsza litera tekstu w tym elemencie - div - jest koloru czerwonego</div>
  <p>Pierwsza litera tekstu w tym elemencie - p - nie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element - p - nie jest elementem - div</p>
  <div>Pierwsza litera tekstu w tym elemencie - div - jest również koloru czerwonego</div>

 </body>
</html>

Rezultat po wyświetleniu dokumentu HTML

Pierwsza litera tekstu w tym elemencie - div - jest koloru czerwonego

Pierwsza litera tekstu w tym elemencie - p - nie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element - p - nie jest elementem - div

Pierwsza litera tekstu w tym elemencie - div - jest również koloru czerwonego
Interpretacja selektora :first-letter
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Selektor istnieje od specyfikacji CSS1