Selektor :first-line

Selektor :first-line - służy do zmiany wyglądu pierwszego wiersza, który znajduje się w każdym podanym typie elementu.

Wzór selektora :first-line

:first-line {
 właściwość:wartość;
}

Selektor :first-line możemy również zapisywać za pomocą dwóch dwukropek, czyli ::first-line, dzięki czemu możemy łatwiej odróżnić, w naszym kodzie, selektory pseudoelementów od selektorów pseudoklas, jednak raczej zaleca się posługiwaniem jednym dwukropkiem.

Przykładowa reguła CSS - selektor :first-line

div:first-line {
 color:red;
}
Objaśnienie przykładowej reguły CSS
Oznaczenie Znaczenie
div:first-line Do pierwszego wiersza w każdym elemencie div, w danym dokumencie HTML
color dodaj właściwość, która zmieni kolor tekstu
red na czerwony

Przykładowy dokument HTML, w którym został użyty selektor :first-line

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   div:first-line {
    color:red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>tekst w pierwszym wierszu, w tym elemencie - div - jest koloru czerwonego,<br>a to już jest drugi wiersz tego elementu - div - i tekst w nim nie jest koloru czerwonego</div>
  <p>tekst w pierwszym wierszu tego elementu - p - nie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element - p - nie jest elementem - div</p>

 </body>
</html>

Rezultat po wyświetleniu dokumentu HTML

tekst w pierwszym wierszu, w tym elemencie - div - jest koloru czerwonego,
a to już jest drugi wiersz tego elementu - div - i tekst w nim nie jest koloru czerwonego

tekst w pierwszym wierszu tego elementu - p - nie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element - p - nie jest elementem - div

Interpretacja selektora :first-line
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Selektor istnieje od specyfikacji CSS1