Selektor kilku różnych elementów

Selektor kilku różnych elementów - tworzymy za pomocą różnych selektorów oddzielonych od siebie przecinkiem. Selektor służy do wskazania większej liczby różnego typu elementów, które mają otrzymać te same właściwości CSS.

Wzór selektora kilku różnych elementów

selektor, selektor {
 właściwość:wartość;
}

Przykładowa reguła CSS - selektor kilku różnych elementów

p, div.moj_div {
 color:red;
}
Objaśnienie przykładowej reguły CSS
Oznaczenie Znaczenie
p, div.moj_div Do każdego elementu p w danym dokumencie HTML i elementu div, który posiada atrybut class o wartości moj_div
color dodaj właściwość, która zmieni kolor tekstu
red na czerwony

Przykładowy dokument HTML, w którym został użyty selektor kilku różnych elementów

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   p, div.moj_div {
    color:red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <span>
   ten element - span - nie posiada czerwonego koloru tekstu
  </span>

  <p>
   ten element - p - posiada czerwony kolor tekstu
  </p>

  <div class="moj_div">
   to jest element - div - z atrybutem "class" o wartości "moj_div", a więc będzie on posiadał czerwony kolor tekstu
  </div>

  <p>
   ten element - p - również posiada czerwony kolor tekstu
  </p>

  <p class="moj_p">
   ten element nie posiada atrybutu "class" o wartości "moj_div", lecz jest on elementem - p - dlatego będzie on posiadał czerwony kolor tekstu
  </p>

  <div>
   ten element - div - nie posiada atrybutu "class" o wartości "moj_div", a więc jego kolor tekstu nie jest czerwony
  </div>

 </body>
</html>

Rezultat po wyświetleniu dokumentu HTML

ten element - span - nie posiada czerwonego koloru tekstu

ten element - p - posiada czerwony kolor tekstu

to jest element - div - z atrybutem "class" o wartości "moj_div", a więc będzie on posiadał czerwony kolor tekstu

ten element - p - również posiada czerwony kolor tekstu

ten element nie posiada atrybutu "class" o wartości "moj_div", lecz jest on elementem - p - dlatego będzie on posiadał czerwony kolor tekstu

ten element - div - nie posiada atrybutu "class" o wartości "moj_div", a więc jego kolor tekstu nie jest czerwony
Interpretacja selektora kilku różnych elementów
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Selektor istnieje od specyfikacji CSS1