Selektor elementu z klasą

Selektor elementu z klasą - tworzymy za pomocą połączenia selektora elementu i selektora klasy. Selektor odwołuje się do każdego elementu podanego typu, który będzie zawierał atrybut class o podanej wartości.

Wzór selektora elementu z klasą

element.nazwa_class {
 właściwość:wartość;
}

Przykładowa reguła CSS - selektor elementu z klasą

p.twoja_nazwa {
 color:red;
}
Objaśnienie przykładowej reguły CSS
Oznaczenie Znaczenie
p Do każdego elementu p w danym dokumencie HTML
. który zawiera w sobie atrybut class
twoja_nazwa o wartości twoja_nazwa
color dodaj właściwość, która zmieni kolor tekstu
red na czerwony

Przykładowy dokument HTML, w którym został użyty selektor elementu z klasą

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   p.twoja_nazwa {
    color:red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div class="twoja_nazwa">
   ten element posiada atrybut "class" o wartości "twoja_nazwa", lecz jego tekst nie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element nie jest elementem - p
  </div>

  <p class="twoja_nazwa">
   ten element posiada atrybut "class" o wartości "twoja_nazwa" i jest on elementem - p - dlatego tekst w tym elemencie jest koloru czerwonego
  </p>

  <p class="inna_nazwa">
   tekst w tym elemencie nie jest koloru czerwonego, mimo tego że ten element jest elementem - p - ponieważ atrybut "class" tego elementu nie posiada wartości "twoja_nazwa"
  </p>

  <span>
   tekst w tym elemencie - span - nie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element nie jest elementem - p - i nie posiada on atrybutu "class" o wartości "twoja_nazwa"
  </span>

 </body>
</html>

Rezultat po wyświetleniu dokumentu HTML

ten element posiada atrybut "class" o wartości "twoja_nazwa", lecz jego tekst nie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element nie jest elementem - p

ten element posiada atrybut "class" o wartości "twoja_nazwa" i jest on elementem - p - dlatego tekst w tym elemencie jest koloru czerwonego

tekst w tym elemencie nie jest koloru czerwonego, mimo tego że ten element jest elementem - p - ponieważ atrybut "class" tego elementu nie posiada wartości "twoja_nazwa"

tekst w tym elemencie - span - nie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element nie jest elementem - p - i nie posiada on atrybutu "class" o wartości "twoja_nazwa"
Interpretacja selektora elementu z klasą
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Selektor istnieje od specyfikacji CSS1