Selektor elementu z identyfikatorem

Selektor elementu z identyfikatorem - tworzymy za pomocą połączenia selektora elementu z selektorem identyfikatora. Selektor odwołuje się do elementu podanego typu, który będzie zawierał atrybut id o podanej wartości.

Wzór selektora elementu z identyfikatorem

element#nazwa_id {
 właściwość:wartość;
}

Przykładowa reguła CSS - selektor elementu z identyfikatorem

p#twoja_nazwa {
 color:red;
}
Objaśnienie przykładowej reguły CSS
Oznaczenie Znaczenie
p Do elementu p w danym dokumencie HTML
# który zawiera w sobie atrybut id
twoja_nazwa o wartości twoja_nazwa
color dodaj właściwość, która zmieni kolor tekstu
red na czerwony

Przykładowy dokument HTML, w którym został użyty selektor elementu z identyfikatorem

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   p#twoja_nazwa {
    color:red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p id="twoja_nazwa">
   ten element posiada atrybut "id" o wartości "twoja_nazwa" i jest on elementem - p - dlatego tekst w tym elemencie jest koloru czerwonego
  </p>

  <p id="inna_nazwa">
   ten elementem jest elementem - p - lecz jego tekst nie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element nie posiada atrybutu "id" o wartości "twoja_nazwa"
  </p>

  <span>
   tekst w tym elemencie - span - nie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element nie jest elementem - p - i nie posiada on atrybutu "id" o wartości "twoja_nazwa"
  </span>

 </body>
</html>

Rezultat po wyświetleniu dokumentu HTML

ten element posiada atrybut "id" o wartości "twoja_nazwa" i jest on elementem - p - dlatego tekst w tym elemencie jest koloru czerwonego

ten elementem jest elementem - p - lecz jego tekst nie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element nie posiada atrybutu "id" o wartości "twoja_nazwa"

tekst w tym elemencie - span - nie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element nie jest elementem - p - i nie posiada on atrybutu "id" o wartości "twoja_nazwa"
Interpretacja selektora elementu z identyfikatorem
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Selektor istnieje od specyfikacji CSS1