Selektor elementu

Selektor elementu - tworzymy za pomocą nazwy elementu HTML. Selektor odwołuje się do każdego elementu o podanej nazwie.

Wzór selektora elementu

element {
 właściwość:wartość;
}

Przykładowa reguła CSS - selektor elementu

p {
 color:red;
}
Objaśnienie przykładowej reguły CSS
Oznaczenie Znaczenie
p Do każdego elementu p w danym dokumencie HTML
color dodaj właściwość, która zmieni kolor tekstu
red na czerwony

Przykładowy dokument HTML, w którym został użyty selektor elementu

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   p {
    color:red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>ten element - div - nie posiada czerwonego koloru tekstu, ponieważ tylko elementy - p - w tym dokumencie HTML będą posiadały czerwony kolor tekstu</div>
  <p>ten element - p - posiada czerwony kolor tekstu</p>
  <p>ten element - p - również posiada czerwony kolor tekstu</p>
  <span>ten element - span - nie posiada czerwonego koloru tekstu, ponieważ nie jest on elementem - p</span>

 </body>
</html>

Rezultat po wyświetleniu dokumentu HTML

ten element - div - nie posiada czerwonego koloru tekstu, ponieważ tylko elementy - p - w tym dokumencie HTML będą posiadały czerwony kolor tekstu

ten element - p - posiada czerwony kolor tekstu

ten element - p - również posiada czerwony kolor tekstu

ten element - span - nie posiada czerwonego koloru tekstu, ponieważ nie jest on elementem - p
Interpretacja selektora elementu
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Selektor istnieje od specyfikacji CSS1