Selektor brata

Selektor brata - tworzymy przynajmniej za pomocą dwóch selektorów, przy czym ten drugi ma być bratem tego pierwszego, to znaczy, że ma występować bezpośrednio po elemencie, który został wskazany przez pierwszy selektor. Selektor odwołuje się do każdego elementu podanego typu (brata), który występuje bezpośrednio po pierwszym podanym przez nas selektorze. Pomiędzy dwoma selektorami należy postawić znak +.

Wzór selektora brata

selektor + brat {
 właściwość:wartość;
}

Nasz zapis może również być zbudowany z większej liczby braci, np. selektor + brat1 + brat2, czyli np. div + div + div.

Przykładowa reguła CSS - selektor brata

div + span {
 color:red;
}
Objaśnienie przykładowej reguły CSS
Oznaczenie Znaczenie
div + span Do każdego elementu span w danym dokumencie HTML, który występuje bezpośrednio po elemencie div
color dodaj właściwość, która zmieni kolor tekstu
red na czerwony

Przykładowy dokument HTML, w którym został użyty selektor brata

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   div + span {
    color:red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>to jest element - div</div>
  <span>tekst w tym elemencie - span - jest koloru czerwonego, ponieważ ten element - span - jest bratem, występującego przed nim, elementu - div</span><br><br>

  <div>to jest element - div</div>
  <span>tekst w tym elemencie - span - jest koloru czerwonego, ponieważ ten element - span - jest bratem, występującego przed nim, elementu - div</span>
  <br>
  <span>tekst w tym elemencie - span - nie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element - span - jest bratem, występującego przed nim, elementu - br - a nie elementu - div</span>

  <p>to jest element - p</p>
  <span>tekst w tym elemencie - span - nie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element - span - jest bratem, występującego przed nim, elementu - p - a nie elementu - div</span>

 </body>
</html>

Rezultat po wyświetleniu dokumentu HTML

to jest element - div
tekst w tym elemencie - span - jest koloru czerwonego, ponieważ ten element - span - jest bratem, występującego przed nim, elementu - div

to jest element - div
tekst w tym elemencie - span - jest koloru czerwonego, ponieważ ten element - span - jest bratem, występującego przed nim, elementu - div
tekst w tym elemencie - span - nie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element - span - jest bratem, występującego przed nim, elementu - br - a nie elementu - div

to jest element - p

tekst w tym elemencie - span - nie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element - span - jest bratem, występującego przed nim, elementu - p - a nie elementu - div
Interpretacja selektora brata
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Selektor istnieje od specyfikacji CSS2