Selektor kilku różnych atrybutów

Selektor kilku różnych atrybutów - tworzymy za pomocą różnych selektorów atrybutu. Każdy taki selektor umieszczamy w nawiasie kwadratowym. Takie połączenie selektorów może służyć do bardziej precyzyjnego wyszukania elementu, który posiada dane atrybuty o danych wartościach.

Wzór selektora kilku różnych atrybutów

[selektor][selektor] {
 właściwość:wartość;
}

Przykładowa reguła CSS - selektor kilku różnych atrybutów

[title][lang="pl"] {
 color:red;
}
Objaśnienie przykładowej reguły CSS
Oznaczenie Znaczenie
[title] Do każdego elementu w danym dokumencie HTML, który zawiera w sobie atrybut title i
[lang="pl"] który zawiera w sobie atrybut lang o wartości pl
color dodaj właściwość, która zmieni kolor tekstu
red na czerwony

Przykładowy dokument HTML, w którym został użyty selektor kilku różnych atrybutów

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   [title][lang="pl"] {
    color:red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p title="to jest atrybut title">
   tekst w tym elemencie nie jest koloru czerwonego, dlatego że ten element nie posiada atrybutu "lang" o wartości "pl"
  </p>

  <p title="to jest atrybut title" lang="pl">
   tekst w tym elemencie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element posiada atrybut "title", jak również atrybut "lang" o wartości "pl"
  </p>

 </body>
</html>

Rezultat po wyświetleniu dokumentu HTML

tekst w tym elemencie nie jest koloru czerwonego, dlatego że ten element nie posiada atrybutu "lang" o wartości "pl"

tekst w tym elemencie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element posiada atrybut "title", jak również atrybut "lang" o wartości "pl"

Interpretacja selektora kilku różnych atrybutów
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Selektor istnieje od specyfikacji CSS2