Selektor atrybutu o danym wyrazie z myślnikiem

Selektor atrybutu o danym wyrazie z myślnikiem - tworzymy za pomocą nazwy atrybutu, którą umieszczamy w nawiasie kwadratowym wraz z podanym wyrazem, który ma znajdować się na początku wartości danego atrybutu wraz z myślnikiem. Selektor odwołuje się do każdego elementu, który zawiera w sobie podany typ atrybutu, którego wartość zawiera w sobie (na samym początku) podany wyraz wraz z myślnikiem.

Wzór selektora atrybutu o danym wyrazie z myślnikiem

[atrybut|="wyraz"] {
 właściwość:wartość;
}

Przykładowa reguła CSS - selektor atrybutu o danym wyrazie z myślnikiem

[title|="opis"] {
 color:red;
}
Objaśnienie przykładowej reguły CSS
Oznaczenie Znaczenie
title Do każdego elementu w danym dokumencie HTML, którego wartość atrybutu title
|= rozpoczyna się od
"opis" wyrazu opis wraz z myślnikiem
color dodaj właściwość, która zmieni kolor tekstu
red na czerwony

Przykładowy dokument HTML, w którym został użyty selektor atrybutu o danym wyrazie z myślnikiem

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   [title|="opis"] {
    color:red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div title="opis-elementu-div">
   tekst w tym elemencie jest koloru czerwonego, ponieważ wartość atrybutu "title" w tym elemencie zawiera w sobie, na samym początku, wyraz "opis" wraz z myślnikiem
  </div>

  <p title="ten-element-div-zawiera-opis">
   tekst w tym elemencie nie jest koloru czerwonego, ponieważ wartość atrybutu "title" w tym elemencie nie zawiera w sobie, na samym początku, wyrazu "opis" wraz z myślnikiem
  </p>

  <div title="opis-elementu div">
   tekst w tym elemencie jest koloru czerwonego, ponieważ wartość atrybutu "title" w tym elemencie zawiera w sobie, na samym początku, wyraz "opis" wraz z myślnikiem
  </div>

 </body>
</html>

Rezultat po wyświetleniu dokumentu HTML

tekst w tym elemencie jest koloru czerwonego, ponieważ wartość atrybutu "title" w tym elemencie zawiera w sobie, na samym początku, wyraz "opis" wraz z myślnikiem

tekst w tym elemencie nie jest koloru czerwonego, ponieważ wartość atrybutu "title" w tym elemencie nie zawiera w sobie, na samym początku, wyrazu "opis" wraz z myślnikiem

tekst w tym elemencie jest koloru czerwonego, ponieważ wartość atrybutu "title" w tym elemencie zawiera w sobie, na samym początku, wyraz "opis" wraz z myślnikiem
Interpretacja selektora atrybutu o danym wyrazie z myślnikiem
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Selektor istnieje od specyfikacji CSS2