Selektor atrybutu o danym początkowym ciągu

Selektor atrybutu o danym początkowym ciągu - tworzymy za pomocą nazwy atrybutu, którą umieszczamy w nawiasie kwadratowym wraz z danym ciągiem znaków, który ma znajdować się na początku wartości danego atrybutu. Selektor odwołuje się do każdego elementu, który zawiera w sobie podany typ atrybutu o podanym ciągu znaków znajdującym się na początku wartości danego atrybutu.

Wzór selektora atrybutu o danym początkowym ciągu

[atrybut^="ciąg"] {
 właściwość:wartość;
}

Przykładowa reguła CSS - selektor atrybutu o danym początkowym ciągu

[title^="opis"] {
 color:red;
}
Objaśnienie przykładowej reguły CSS
Oznaczenie Znaczenie
title Do każdego elementu w danym dokumencie HTML, którego wartość atrybutu title
^= rozpoczyna się od
"opis" ciągu znaków opis
color dodaj właściwość, która zmieni kolor tekstu
red na czerwony

Przykładowy dokument HTML, w którym został użyty selektor atrybutu o danym początkowym ciągu

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   [title^="opis"] {
    color:red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div title="opis elementu">
   tekst w tym elemencie jest koloru czerwonego, ponieważ atrybut "title" w tym elemencie zawiera w sobie, na samym początku, ciąg znaków "opis"
  </div>

  <p title="opisany">
   tekst w tym elemencie jest koloru czerwonego, ponieważ atrybut "title" w tym elemencie zawiera w sobie, na samym początku, ciąg znaków "opis"
  </p>

  <div title="element z opisem">
   tekst w tym elemencie nie jest koloru czerwonego, ponieważ atrybut "title" w tym elemencie nie zawiera w sobie, na samym początku, ciągu znaków "opis"
  </div>

 </body>
</html>

Rezultat po wyświetleniu dokumentu HTML

tekst w tym elemencie jest koloru czerwonego, ponieważ atrybut "title" w tym elemencie zawiera w sobie, na samym początku, ciąg znaków "opis"

tekst w tym elemencie jest koloru czerwonego, ponieważ atrybut "title" w tym elemencie zawiera w sobie, na samym początku, ciąg znaków "opis"

tekst w tym elemencie nie jest koloru czerwonego, ponieważ atrybut "title" w tym elemencie nie zawiera w sobie, na samym początku, ciągu znaków "opis"
Interpretacja selektora atrybutu o danym początkowym ciągu
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Selektor istnieje od specyfikacji CSS3