Selektor atrybutu

Selektor atrybutu - tworzymy za pomocą nazwy atrybutu, którą umieszczamy w nawiasie kwadratowym. Selektor odwołuje się do każdego elementu, który zawiera w sobie podany typ atrybutu.

Wzór selektora atrybutu

[atrybut] {
 właściwość:wartość;
}

Przykładowa reguła CSS - selektor atrybutu

[title] {
 color:red;
}
Objaśnienie przykładowej reguły CSS
Oznaczenie Znaczenie
title Do każdego elementu w danym dokumencie HTML, który zawiera w sobie atrybut title
color dodaj właściwość, która zmieni kolor tekstu
red na czerwony

Przykładowy dokument HTML, w którym został użyty selektor atrybutu

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   [title] {
    color:red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div title="to jest atrybut title">
   tekst w tym elemencie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element posiada atrybut "title"
  </div>

  <p id="atrybut_id">
   tekst w tym elemencie nie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element nie posiada atrybutu "title"
  </p>

  <div id="inny_atrybut" title="to jest atrybut title">
   tekst w tym elemencie jest koloru czerwonego, ponieważ jednym z atrybutów tego elementu jest atrybut "title"
  </div>

 </body>
</html>

Rezultat po wyświetleniu dokumentu HTML

tekst w tym elemencie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element posiada atrybut "title"

tekst w tym elemencie nie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element nie posiada atrybutu "title"

tekst w tym elemencie jest koloru czerwonego, ponieważ jednym z atrybutów tego elementu jest atrybut "title"
Interpretacja selektora atrybutu
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Selektor istnieje od specyfikacji CSS2